Grčki Parlament počinje debatu o reviziji Ustava

Grčki Parlament počinje debatu o reviziji Ustava

Proces revizije grčkog Ustava konačno će početi ove sedmice, a Parlament će na plenarnoj sednici početi da raspravlja o tom pitanju u ponedeljak. Premijer Kyriacos Mitsotakis i lideri opozicionih stranaka obratiće se Domu.

Parlament će na pet uzastopnih sednica ove nedelje raspravljati o predlozima posebnog parlamentarnog odbora zaduženog za reviziju. Vlada će, kako se izveštava, nastojati da postigne visok stepen konsenzusa o važnim pitanjima.

Poslanici će, 25. novembra, glasati o revidiranim člancima, pre poslednjeg kruga glasanja sledećeg meseca.

Među članovima koji bi trebali biti izmenjeni je i jedan o načinu izbora predsednika Grčke Republike. Političke stranke su saglasne da neuspeh izbora predsjednika povećanom parlamentarnom većinom od najmanje 180 ne bi trebalo da dovede do opštih izbora. Za sada nema neslaganja u detaljima sistema koji bi trebalo da bude usvojen.

Druga oblast u kojoj će se tražiti konsenzus odnosi se na član 86. Ustava o odgovornosti ministara. Političke stranke su saglasne da bi zastarelost koja se trenutno odnosi na krivična dela ministra trebalo preispitati da bi odgovarala postupanju za obične građane koji se suočavaju sa optužbama za krivično delo. Glavna opoziciona stranka SIRIZA zahteva da se svaka ustavna izmena primenjuje retroaktivno; vladajuća Nova demokratija odbacila je tu ideju.

Štaviše, revizija će se, između ostalog, fokusirati na odnose između države i crkve, prava za predlaganje zakona, izmene izbornog sistema i decentralizaciju organa lokalne uprave.

Vladajuće i najveće opozicione stranke takođe se ne slažu oko pristupa glasačkim pravima Grka koji stalno borave u inostranstvu. Parlament sada mora da odluči kako da se ovim ptnajem bavi u budućnosti, s tim da vlada traži širok konsenzus./ibna