11. sastanak Saveta za stabilizaciju i pridruživanje između EU i Albanije

11. sastanak Saveta za stabilizaciju i pridruživanje između EU i Albanije

Savet za stabilizaciju i pridruživanje (SA) između Albanije i Evropske unije održao je 1. marta 2021. u Briselu jedanaesti sastanak.

Savet SA primio je na znanje izuzetne izazove sa kojima se Albanija morala suočiti usled razornog zemljotresa 2019. godine, pojačanog jedinstvenim izazovima proisteklim iz pandemije COVID-19. U tom kontekstu, Savet SA podsetio je na veliku podršku koju je EU ponudila Albaniji i širem regionu, sa 1,15 milijardi evra donatorske podrške koju je EU mobilizovala za oporavak od zemljotresa i uz podršku EU za ublažavanje posledica pandemije. Ovo drugo uključuje zdravstvenu i ekonomsku podršku u ukupnom iznosu od 3,3 milijarde evra za region do sada, uključujući Albaniju 4 miliona evra za hitne medicinske potrepštine, preko 46 miliona evra za socijalno-ekonomsku podršku i zajam od 180 miliona evra za makrofinansijsku pomoć. Dodatno, Ekonomski i investicioni plan, koji je pokrenut za region, predviđa značajan investicioni aket do devet milijardi evra i garantuje cilj da se mobiliše još 20 milijardi kao podrška za ekonomski oporavak.

Savet SA pozdravio je istorijsku odluku Saveta Evropske unije u martu 2020. godine o otvaranju pristupnih pregovora sa Albanijom. Savet SA pozitivno je primio Izveštaj Evropske komisije za Albaniju za 2020. godinu, koji je ocenio da je Albanija povećala svoje napore i postigla dalje vidljive i održive rezultate u ključnim oblastima identifikovanim u zaključcima Saveta.

Savet SA raduje se održavanju prve međuvladine konferencije (IGC) što je pre moguće nakon odobrenja Pregovaračkog okvira, a u skladu sa uslovima za održavanje prvog IGC kako su utvrđeni u zaključcima Saveta od 25. marta 2020. godine.

Savet SA zabeležio je i razmotrio napredak u reformskim oblastima, uključujući vladavinu zakona i pravosuđe, poštovanje osnovnih prava, javnu upravu, ekonomsku politiku, obrazovanje i zapošljavanje, povezanost i zelenu agendu. Savet SA pohvalio je odlučnost Albanije u sprovođenju svog programa reformi EU. Poseban akcenat je dat procesu ponovne ocene sudija i tužilaca („postupak provere“), kao i Ustavnom sudu i Vrhovnom sudu, koji su ponovo počeli da rade. Savet SA pozitivno je primetio da su nova specijalizovana tela u Albaniji za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala počela da deluju. Takođe je razgovarano o napretku u sprovođenju akcionog plana Radne grupe za finansijske akcije (FATF) u borbi protiv pranja novca.

Savet SA primio je na znanje napredak postignut u praktičnim pripremama za predstojeće izbore. S tim u vezi, Savet SA složio se o potrebi daljeg praćenja svih aspekata obuhvaćenih preporukama OEBS / ODIHR, kao i preporukama Venecijanske komisije u vezi sa budućim izborima. Konstruktivni i inkluzivni dijalog između političkih partija i saradnja u albanskom parlamentu biće od suštinskog značaja za dalji napredak u reformama i za ukupnu održivost angažmana u procesu integracije u EU.

Savet SA napomenuo je da je prelazni period Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju završen 31. marta 2019. godine i da je od 1. aprila 2019. godine Albanija u potpunosti povezana sa EU.

Savet SA takođe je naglasio kontinuirano usklađivanje Albanije sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU, priznajući da ovo šalje snažan signal strateške orijentacije i posvećenosti Albanije svom cilju članstva u EU i služi kao pozitivan primer za ceo region.

Sastankom je predsedavao visoki predstavnik Unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku / potpredsednik Komisije, Josep Borrell. Albansku delegaciju predvodio je premijer Albanije, Edi Rama. Poverenik za susedsku politiku i pregovore o proširenju,  Oliver Varhelyi, predstavljao je Evropsku komisiju. / ibna