Bugarska: SANS provodi punu kontrolu nad procesom privatizacije

Bugarska: SANS provodi punu kontrolu nad procesom privatizacije

Bugarski glavni državni tužilac Ivan Gešev poverio je Službi državne bezbednosti (SANS) potpunu kontrolu celog procesa privatizacije i naknadnu kontrolu nad odgovornima za ministarstva, službe i druge javne službe.

Revizija treba da obuhvati sve privatizacione transakcije, izvršene isplate bez obzira na način plaćanja i sve mere preduzete za sprovođenje nadzora nakon privatizacije, saopštilo je Tužilaštvo.

SANS će morati da utvrdi da li su naplaćene kazne predviđene privatizacionim ugovorima, kamatama, nadoknadama i bankarskim garancijama predviđenim u privatizacionim ugovorima u slučaju delimičnog ili potpunog neizvršenja. U tom kontekstu treba utvrditi da li su ugovori o privatizaciji poništeni u slučaju neprovođenja.

Inspektori će morati da utvrde na koji se način čuvaju svi dokumenti tekuće revizije nakon privatizacije, da li su ugovori o privatizaciji revidirani i da li su javni poslovi ažurirani na vreme.

Obim revizije, SANS treba da analizira izveštaje revizije Revizorskog suda i radnje koje su preduzete da bi se usaglasile sa datim uputstvima./ibna