Atina očekuje pozitivan rezultat pregleda ekonomije

Atina očekuje pozitivan rezultat pregleda ekonomije

Očekuje se da će međunarodni kreditori Grčke danas objaviti izveštaj o grčkoj ekonomiji u okviru petog pregleda nakon finansijskog spasavanja. Prema lokalnim izveštajima, očekuje se da će izveštaj biti uglavnom pozitivan, te da će istaći napredak koji je grčka Vlada postigla u procesu ekonomskog rasta i sprovođenju dogovorenih reformi.

Što se tiče pitanja koja treba rešiti, očekuje se da se izveštaj fokusira na planinu nekvalitetnih zajmova (NPL) koji se nalaze u knjigama grčkih banaka.

Od Vlade će se tražiti da iskoristi Herkulsov plan sekuritizacije koji će pomoći bankama da isplate do 30 milijardi eura loših kredita. Eurobank se u utorak prijavila da učestvuje u šemi smanjenja ovih kredita putem sekuritizacije od 7,5 milijardi evra.

Očekuje se da će se revizija fokusirati i na novi okvir bankrota koji će stupiti na snagu 1. maja, a njegovi detalji se očekuju u kontekstu šestog pregleda grčke ekonomije.

Vlada se nada da će iskoristiti pozitivnu reviziju kreditora da bi se postiglo više fiskalnog prostora kako bi se dodatno smanjilo oporezivanje u ovoj godini i potaknuo ekonomski rast.

U međuvremenu, francuski ministar finansija Bruno Le Maire rekao je u utorak u Atini da je „Grčka očigledno na dobrom putu i ​​to je dobra vest za sve“.

Nakon sastanka sa ministrom finansija Christosom Staikourasom, francuski ministar rekao je da podržava zahtev Atine da preusmeri vraćeni dobitak od obveznica evropskih centralnih banaka u programe javnih investicija i doda 280 miliona evra za hitne troškove u rešavanju migrantske krize, izuzetih iz kalkulacija budžetskih ciljeva postavljenih od strane zajmodavca.

Konačno, nastavljajući napor da ekonomiju čvrsto stavi na put snažnog rasta u ovoj godini, administracija grčkog premijera Mitsotakisa planira da odmah iznese tri nova nacrta zakona o: donošenju EU direktiva o oporezivanju; novi okvir delovanja Helenske komisije za tržište kapitala; i dodatne porezne reforme kojima je cilj borba protiv utaje poreza u zemlji./ibna