Zajednička izjava minstara spoljnih poslova EU

Zajednička izjava minstara spoljnih poslova EU

Ministri spoljnih poslova EU sastali su se danas na vanrednom sastanku Saveta na kome se razgovaralo o krizi u Idlibu i situaciji na spoljnim granicama EU sa Turskom.

Iako priznaje povećan migrantski teret i rizike s kojima je Turska suočena na svojoj teritoriji i značajne napore koje je uložila u ugošćivanje 3,7 miliona migranata i izbeglica, EU ponavlja ozbiljnu zabrinutost stanjem na grčko-turskoj granici i oštro odbacuje tursku upotrebu pritiska migranata u političke svrhe. Ova situacija na spoljnoj granici EU nije prihvatljiva. EU i njene države članice ostaju odlučne da efikasno štite spoljne granice EU. Nelegalni prelazi se neće tolerisati. S tim u vezi, EU i njene države članice preduzeće sve potrebne mere, u skladu sa EU i međunarodnim zakonima. Migrante ne treba podsticati na pokušaje ilegalnih prelazaka kopnom ili morem. Savet poziva tursku Vladu i sve aktere i organizacije na terenu da prenesu ovu poruku i suprotstave se širenju lažnih informacija.

EU takođe ponavlja svoju punu solidarnost sa Grčkom koja se suočava sa neviđenom situacijom, kao i sa Bugarskom, Kiprom i drugim državama članicama, koje bi mogle da imaju sličan problem, uključujući i napore za upravljanje spoljnim granicama EU. Savet pozdravlja praktičnu podršku koju je Komisija najavila 4. marta 2020. U tom pogledu će se nastaviti i bliska saradnja sa partnerima sa Zapadnog Balkana.

Savet podseća da očekuje da Turska u potpunosti primeni odredbe Zajedničke izjave iz 2016. godine u odnosu na sve države članice. Ova Izjava daje opipljive rezultate, uključujući podržavanje značajnih napora Turske u prihvatu migranata i izbeglica. I EU i Turska imaju koristi od nastavka ove saradnje i ispunjavanja obaveza.

U Idlibu, nedavna i kontinuirana ofanziva sirijskog režima i njegovih pristalica, uključujući Rusiju, uzrokuje neizrecivu ljudsku patnju i izazvala je najgoru humanitarnu krizu od početka sirijskog sukoba.

Savet poziva na hitnu de-eskalaciju sukoba u Siriji kako bi se sprečila međunarodna vojna konfrontacija i sprečile dalje patnje. Savet žali zbog gubitka života. Savet takođe priznaje tešku situaciju sa kojom se Turska suočava zbog ofanzive u Idlibu i njenih posledica.

Ove poruke se dostavljaju svim ključnim stranama. EU se povezuje sa drugim međunarodnim partnerima, uključujući UN, NATO i SAD, tako da je snažno ojačan jasan međunarodni konsenzus u korist deeskalacije i trajnog primirja.

Savet prima na znanje ishod jučerašnjeg sastanka Rusija-Turska u Moskvi i snažno ponavlja svoj poziv svim stranama da održavaju neposredan i održiv prekid vatre, kako bi se zagarantovala zaštita civila od napada sa kopna i iz vazduha, i da omogući nesmetano pružanje humanitarne pomoći od međunarodne zajednice.

Iako Evropska unija priznaje prisustvo grpua koje su UN oznaile kao terorističke u regionu, neselektivni napadi i uništavanje civilne infrastrukture, uključujući zdravstvene ustanove, škole i naselja za raseljene osobe od strane sirijskog režima i njegovih saveznika, ne mogu biti opravdani ni pod kojim uslovima i moraju se zaustaviti. Ponavljamo stav EU da svi počinioci ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti treba da odgovaraju.

Savet podstiče sirijski režim da se vrati za pregovarački sto i ponavlja da svako održivo rešenje sukoba zahteva istinsku političku tranziciju u skladu sa UNSCR 2254 i Ženevskim komunikacijom iz 2012. o kojima su sirijske stranke pregovarale u okviru ženevskog procesa pod posredovanjem UN i ostaje posvećen jedinstvu, suverenitetu i teritorijalnom integritetu sirijske države. EU će aktivno promovisati obnovljeni, usklađeni napor međunarodne zajednice u cilju rešavanja sirijske krize i utrti put političkom rešenju.

EU se prioritetno bavi humanitarnom situacijom. Evropska komisija mobilizuje dodatnih 60 miliona evra za humanitarnu pomoć za severozapad Sirije, uključujući i pogranična područja, i obavezna je povećati pomoć civilnom stanovništvu na severozapadu Sirije. Dostava humanitarne pomoći vrši se radi rešavanja hitnih potreba za skloništem, medicinskom i prehrambenom podrškom za oko milion osoba raseljenih tokom proteklih sedmica i svih ostalih Sirijaca kojima je potrebno u regionu Idlib. Siguran, trajan i neposredan pristup stanovništvu kome je to potrebno mora i dalje biti omogućen, u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom. EU snažno poziva na proširenje UNSCR 2165 za prekogranični pristup kako bi se osiguralo da humanitarna pomoć, uključujući medicinske i hirurške potrepštine, dopre do ljudi kojima je to neophodno širom Sirije i na najdirektniji način./ibna