Dimitrov: Putzemalja Zapadnog Balkana ka EU izgleda kao Odisejevo putovanje, ali i mi ćemo stići do naše Itake

Dimitrov: Putzemalja Zapadnog Balkana ka EU izgleda kao Odisejevo putovanje, ali i mi ćemo stići do naše Itake

Ministri spoljnih poslova zemalja Berlinskog procesa sastali su se u utorak u Skoplju, čime je nagovešten uspešan početak zajedničkog predsedavanja Bugarske i Severne Makedonije ovim procesom. Pored ministara spoljnih poslova EU i Zapadnog Balkana – predstavnika država koji učestvuju u Berlinskom procesu – sastanku su prisustvovali i predstavnici institucija EU i Saveta za regionalnu saradnju.

Sastankom su predsedavali ministar spoljnih poslova Nikola Dimitrov i bugarska ministarka spoljnih poslova Ekaterina Zaharijeva, dok je predsednik Vlade Severne Makedonije Oliver Spasovski pozdravio učesnike sastanka.

Razgovor je bio fokusiran na evropsku perspektivu regije u okviru martovskog sastanka Evropskog saveta i samita u Zagrebu, a ministri regije izrazili su podršku obnovljenoj političkoj pažnji EU regiji.

Oni su podržali zajedničku izjavu u kojoj su ponovili svoju posvećenost demokratskim vrednostima, vladavini zakona, nezavisnom pravosuđu, izgradnji zdravih institucija, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, zdravoj ekonomskoj upravi kao osnovu za političku i ekonomsku stabilnost regiona i njegove vitalne veze sa ostatkom evropskog kontinenta.

Ministri su takođe pokazali zajedničku političku viziju budućnosti procesa, slažući se da Berlinski proces i druge relevantne regionalne inicijative ne zamenjuju proces proširenja EU. Na sastanku je ponovo potvrđen strateški interes zemalja u regionu da postanu punopravne zemlje EU, gradeći mir, stabilnost i prosperitet u regionu kao deo jake i ujedinjene Evrope.

Takođe se razgovaralo o glavnim pitanjima za zatvaranje pregovora, dok su istaknuti napredak i očekivanja pojedinih zemalja za pravilno prilagođavanje pravilima EU u narednom periodu, u svetlu najave EK o novoj metodologiji procesa pristupanja EU kao i  mini izveštaja EK o napretku.

Nikola Dimitrov je u svom govoru rekao: „Neki delovi puta Zapadnog Balkana ka EU podsećaju na Odisejevo putovanje – dugo je i izazovno. Ali kako je ovaj legendarni heroj stigao do Itake, siguran sam da će svako od nas snažnom voljom, marljivim radom, međusobnom saradnjom i mudrošću stići do „mesta“ kome pripadamo. Kada govorimo o evropskoj perspektivi regiona, moram se posebno fokusirati na naš slučaj, što je zaista tužna priča u kojoj na kraju dana možemo da vidimo sve negativne presedane koji su nas pogađali. Nesporno je da imamo snažne argumente. Ako EU želi da bude snaga koja ima pozitivan uticaj u regionu i šire te da održi svoj kredibilitet, ovaj put mora to prihvatiti sa jasnom odlukom i započeti pregovore o pristupanju sa Severnom Makedonijom “.

Bugarska ministarka spoljnih poslova Ekaterina Zaharieva je istakla: „Ovo prvo zajedničko predsjedavanje simbolizuje regionalno vlasništvo nad Berlinskim procesom. Smatram pozitivnim znakom da država članica EU i zemlja kandidat za članstvo u EU mogu da se ujedine i rade zajedno u korist zemalja u regionu. ”

Prioritetna agenda zajedničkog predsedavanja predstavljena na sastanku ima za cilj da odražava pojačanu regionalnu integraciju zasnovanu na principu punog učešća i nastoji da pojača povezanost i olakša kretanje ljudi, dobara i usluga.

Forum je u okviru Zajedničkog predsedavanja od 8. do 10. marta u Skoplju organizovao Institut za demokratiju Societas Civilis – Skoplje u saradnji sa Evropskim savetom za spoljnu politiku (ECFR) u Sofiji. / ibna