Albanija: Rama objavio proširenje finansijskih mera pomoći

Albanija: Rama objavio proširenje finansijskih mera pomoći

U obraćanju građanim Albanije, premijer Edi Rama najavio je proširenje ekonomske pomoći kako bi se smanjili efekti pademije COVID-19 na ekonomiju i socijalne grupe.

Albanski premijer, odgovarajući na zabrinutost građana o sumnji da će mala preduzeća biti jako pogođena pandemijom koronavirusa, rekao je da će i oni biti uključeni u novi paket mera.

“Paket finasijske podrške će uključiti i mala preduzeća kao što su krojačnice, autoservisi, vodoinstalateri, radnici u javnom prevozu i drugi,” rekao je Rama.

Zaključujući, albanski premijer je rekao da će u prošireni paket ekonomske pomoći biti uljučeni i putničke agencije, dizajneri te taksisti./ibna