Rumunija: Iohannis objavio produženje vanrednog stanja za još mesec dana

Rumunija: Iohannis objavio produženje vanrednog stanja za još mesec dana

Predsednik Rumunije Klaus Iohannis objavio je danas u 14.00 sati da će se vanredno stanje produžiti na još 30 dana do 14. maja, a za 5 dana Parlament će morati da glasa o ovoj odluci. Dekret koji potpisuje predsednik mora biti objavljen u Službenom glasniku.

Rumunski predsednik predstavio je Uredbu o produženju vanrednog stanja u celoj Rumuniji za još 30 dana, tako da ostaje na snazi sve dok se ne okončaju najefikasnije mere za borbu protiv epidemije COVID-19.

„Uprkos ograničenjima bez presedana, koja su prihvatile države širom sveta, ne postoji jasan znak mogućeg usporavanja tempa globalne pandemije. Suprotno tome, broj zaraženih koronavirusom, kao i broj smrtnih slučajeva svakodnevno raste alarmantno brzinom“, rekao je Klaus Iohannis.

Rumunski predsednik je dodao: „Sasvim je jasno da se borimo protiv epidemije koju je izuzetno teško kontrolisati, čak i primenom do sad neviđenih mera socijalne distance usvojenih pre mesec dana, što je dovelo i do vanrednog stanja. Naravno, bez ovih mera izolacije bili bismo suočeni sa kolapsom našeg zdravstvenog sistema koji ne bi uspeli sprečiti. Upravo taj mračni scenario morali smo sa Orbanovom vladom i medicinskim osobljem da izbegnemo. Stabilno i rano delovanje spašava živote i daje pozitivne rezultate izravnavanjem krivulje“.

“Rizik nije nestao i ukidanje ograničenja u narednom periodu, što zahtevaju neki političari koji ne znaju, dovešće do naglog porasta novih slučajeva, prenatrpanosti u bolnicama i ogromnog pritiska na zdravstveni sistem”, naglasio je Iohannis, pozivajući građane da ostanu kod kuća da ne završe u bolničkom krevetu. „Ostanite kod kuće kako bismo mogli da kontrolišemo svoj život; inače ćemo biti svedoci talasa obolelih i umrlih, što bi značilo da će svi napori, sve žrtve koje smo do sada uložili biti uzaludni“.

„Zato je neophodno produžiti vanredno stanje, što podrazumeva održavanje već preduzetih mera, kao i nove propise koji će omogućiti da javni organi odlučno intervenišu i adekvatnim sredstvima za upravljanje krizama. Tokom vanrednog stanja potrebne su odredbe koje će olakšati nesmetan rad javne uprave, pravosuđa i drugih javnih službi, kao i infrastrukture koja pruža osnovne usluge stanovništvu, državi i ekonomskim akterima“, nastavio je rumunski predsednik.

Pored toga, škole će ostati zatvorene; sve obrazovne aktivnosti koje uključuju fizičko prisustvo u školskim objektima su obustavljene, a aktivnosti e-učenja biće zakazane tamo gdje je to moguće.

Dalje, dekretom je odlučeno da će Vlada preduzeti sve mere da obezbedi sigurno snabdevanje građana hranom, da proizvodi, prerađuje i transportuje hranu pojedincima u cilju pokrivanja njihovih potreba.

Za vreme vanrednog stanja, može se postaviti najviša cena lekova i medicinske opreme, strogo osnovne hrane i komunalnih usluga kao što su struja i grejanje, gas, voda, kanalizacija ili gorivo.

Međutim, u Uredbu je uključena posebna odredba u slučaju da dođe do pada cena električne energije i gasa na regionalnim tržištima. U ovom slučaju, Vlada će preduzeti neophodne mere kako bi obezbedila da ova smanjenja utiču na cenu koju plaća potrošač.

Danas objavljena Uredba takođe predviđa da, u slučaju nepoštovanja obaveza javnih službi za vreme vanrednog stanja, licima koja zauzimaju rukovodeća mesta, mesta u javnim zdravstvenim službama, osiguravajućim društvima, službama hitne pomoći, kao i centralne i lokalne javne vlasti i telima odgovorna za oblast socijalne zaštite, bez obzira na njihov status, mogu se izreći vanredne mere, uključujući otpuštanje.

Dekretom je izričito navedeno da, u vanrednom stanju, upravljanje jedinicama javnog zdravlja obavlja osoblje koje je upućeno u institucije zadužene za nacionalnu odbranu i bezbednost.

„Tokom ovog kritičnog perioda, otkazni rokovi u slučajevima ostavki osoblja koje rade u zdravstvenim ustanovama, socijalnoj zaštiti, medicinskoj i socijalnoj pomoći i u pitanjima odbrane, javnog reda i nacionalne bezbednosti obustavljaju se dok traje vanredno stanje“ , rekao je Iohannis dodajući da je „još jedna oblast koju sam želeo da konsolidujem bila dodatna zaštita ugroženog stanovništva. Stoga je u ovom periodu zabranjeno zaustavljanje ili obustavljanje aktivnosti smeštaja za negu i pomoć starijim osobama, deci i odraslim osobama sa i / ili bez invaliditeta, kao i drugim ranjivim grupama“.

Prema novoj Uredbi, pravosudna aktivnost se nastavlja samo u hitnim slučajevima.

U oblasti transporta i infrastrukture, Vlada postavlja posebne uslove za pružanje prevoznih usluga, putnika i robe, tako da zaštita ljudi i robe ostaje prioritet. Štaviše, takođe se obezbeđuje da su mrežni operatori odgovorni za obezbeđivanje nesmetanog rada elektronskih komunikacionih mreža i izbegavanje mogućih situacija prekida saobraćaja.

„Ako svi poštuju ograničenja, spasićemo živote. U ovim vremenima, ponavljam, svi smo ranjivi ako zanemarimo mere koje su nametnule vlasti. Ovu krizu je moguće prevazići samo u jedinstvu “, rekao je Iohannis i dodao da “svaka kriza, ma koliko bila teška, donosi mogućnosti. Imat ćemo priliku da budemo bolji u onome što radimo; da budemo ujedinjeni i odlučni, tako da ćemo zajedno moći stvarno da izgradimo zemlju koju zamislimo. Samo zajedno možemo proći kroz ovo teško vreme!“ / ibna