Grčka: MMF predviđa duboku recesiju i eksploziju nezaposlenosti

Grčka: MMF predviđa duboku recesiju i eksploziju nezaposlenosti

Tamni oblaci nadvijaju se nad grčkom ekonomijom kao rezultat fiskalnih posledica širenja koronavirusa i nesposobnosti Vlade da reši ekonomska pitanja koja iz ove situacije nastaju. Konkretno, recesija od 10% i “eksplozija” stope nezaposlenosti na 22,3% radne snage je ono što predviđa Međunarodni monetarni fond (MMF) za Grčku 2020. godine. Istovremeno, Fond procenjuje da će se ekonomija vratiti na put oporavka s rastom od 5,1% u 2021. Međutim, projektovani procenat ne može pokriti današnji mračni pejzaž kakav je postala grčka ekonomija.

Rast nezaposlenosti dostići će još pet bodova nakon 17,3% u 2019. godini, a ne očekuje se da će se glavni uticaji na tržište rada brzo normalizovati jer 2021. godine MMF procenjuje da će stopa nezaposlenosti u Grčkoj biti na 19%. Značajno pogoršanje predviđa se i u deficitu na državnom računu, s tim da će se jaz povećati sa 2,1% na 6,5% BDP-a u 2020. godini, prije nego što se ponovo smanjio na 3,4% u 2021. godini.

Izveštaj World Economic Outlook-a, objavljen nedavno, napominje da je globalni ekonomski pad projektovan na 3%, a revidirani podaci su porasli za više od 6 procentnih poena u odnosu na početne procene, pre nego što je svet počeo da oseća efekte pandemije. MMF direktno upoređuje veličinu trenutne krize sa onom iz Velike depresije 1930. godine, ističući velike nesigurnosti u prognoziranju.

Predviđeni oporavak globalne ekonomije od 5,8% u ključnom scenariju 2021. godine direktno zavisi od tempa kojom će se pandemija suzbiti u drugoj polovini 2020. godine, omogućavajući postepeno ukidanje restriktivnih mera i revitalizaciju poverenja potrošača i investicija.

U evrozoni MMF ove godine beleži pad od 7,5% (rast od 4,7% u 2021. godini), a Grčka je dostigla -10%, Italija -9,1%, Španija -8%, Francuska -7,2%, a Nemačka -7% . / ibna