Da li nam brojke govore istinu o COVID-19?

Da li nam brojke govore istinu o COVID-19?

Nakon što je od početka pandemije korovirusa COVID-19 Independent Balkan News Agency pratila stanje u većini zemalja regiona, moguće je izvući i neke zaključke.

Svaka zemlja koristi statistiku pandemije u zavisnosti od brojeva koji joj služe.

Kao takve, neke zemlje pokazuju nizak broj smrtnih slučajeva kao uspeh, druge mali broj slučajeva i ostali koriste svaki broj koji je pogodniji za domaću potrošnju, kako bi informisali građane o uspehu svoje Vlade.

Ali da li brojevi govore istinu?

Sve zemlje, koristeći zvanične podatke koje svakodnevno objavljuje SZO i statističke podatke o smrtnim slučajevima na milion testova i broju testova, ističu željene rezultate u svojoj „propagandi“.

Ali, da li je, na primer, sigurna statistika broj smrtnih slučajeva ili slučajeva na milion stanovnika?

Verovatno ne. Jedino iz čega možete izvući sigurne zaključke je broj testova na milion stanovnika, koji pokazuju delovanje Vlade u pogledu širenja i praćenja novog koronavirusa.

Kao takva, statistika broja smrtnih slučajeva na milion stanovnika je izmišljena, prvo zato što nisu zabeleženi svi slučajevi  i drugo, jer nisu provereni svi smrtni slučajevi da bi se tačno utvrdilo da li su posledica COVID-19. To dalje znači da brojke nisu tačne i na taj način se stvara fiktivna slika.

Na primer, u Belgiji, prema izveštajima, svaka smrt starije osobe beleži se kao žrtava COVID-19, pa je broj smrtnih slučajeva mnogostruko veći od stvarnih žrtava koronavirusa. Procenjuje se da se samo 40% smrtnih slučajeva koji su prijavljeni ože pripisati direktno koronavirusu.

Bilo bi sigurnije ispitati koliko je potvrđenih smrtnih slučajeva iz svih zabeleženih slučajeva, da biste videli koja je stopa smrtnosti, ali i sposobnost zdravstvenih vlasti svake zemlje.

Drugi važan element je da se ispita kakav je imunitet stanovništva, što može odrediti sledeće poteze vlada da ukinu restriktivne mere. Zbog toga se smatra da što više testova daje sigurniji zaključak o imunitetu stanovništva na koronavirus.

U donjoj tabeli možete videti, na osnovu objavljenih zvaničnih podataka, stopu smrtnosti , broj testova i stopu oporavka do sada.

Prema broju slučajeva, rang lista je: Turska, Rumunija, Srbija, Grčka, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Severna Makedonija, Bugarska, Kipar, Kosovo, Albanija i Crna Gora.

Prema potvrđenim smrtnim slučajevima, na rang listi su: Turska, Rumunija, Srbija, Grčka, Slovenija, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Albanija, Kipar i na kraju Crna Gora, kao zemlja sa manje umrlih.

Prema stopi izlečenja potvrđenih slučajeva, na prvom mestu je Albanija, a slede Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Rumunija, Turska, Grčka, Kosovo, Kipar, Slovenija, Bugarska, Srbija, mada je to direktno povezano sa količinom vremena u kojoj je zemlja izložena pandemiji.

U pogledu testova koji su izvršeni na milion stanovnika u svakoj zemlji, rang lista glasi: Kipar, Slovenija, Turska, Crna Gora, Hrvatska, Srbija, Severna Makedonija, Rumunija, Grčka, Bugarska, Kosovo, Bosna i Hercegovina i odnedavno Albanija.

Na kraju, u pogledu stope smrtnosti od slučajeva koronavirusa, rangiranje je sledeće: Slovenija, Rumunija, Grčka, Severna Makedonija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Albanija, Kosovo, Hrvatska, Turska, Mala Azija, Crna Gora i konačno Srbija./ibna

Country Cases Deaths Recovered Test/1M % Cases/Death Recover/Cases
Turkey 110,130 2,805 29,140 10,656 2,55% 26,46%
Romania 11,036 628 3,054 7096 5,69% 27,67%
Serbia 8,042 156 1,182 7,360 1,94% 14,70%
Greece 2,517 136 577 6,199 5,40% 22,92%
Croatia 2,030 55 1,103 7,703 2,71% 54,33%
Bosnia Herzegovina 1,516 59 624 3,238 3,89% 41,16%
Slovenia 1,402 83 221 23,862 5,92% 15,83%
North Macedonia 1,386 61 500 7,257 4,40% 36,06%
Bulgaria 1,348 56 205 3,886 4,15% 15,77%
Cyprus 817 14 148 36,064 1,71% 18,11%
Kosovo 731 21 166 3,512 2,87% 22,71%
Albania 726 28 410 2,529 3,86% 56,47%
Montenegro 321 7 153 8,096 2,18% 47,66%
Total 142,002 4,109 37,483 7,250 2,89% 26,40%