Grčka: Veliki budžetski deficit

Grčka: Veliki budžetski deficit

Grčki državni budžet registrovao je primarni deficit od 7,008 milijardi evra u devet meseci (januar – septembar) 2020. godine u odnosu na cilj za primarni suficit od 2,568 milijardi evra, što kroz budžetske pokazatelje ukazuje na značajan uticaj izazvan pandemijom.

Konkretno, poreski prihodi dostigli su 3,942 milijarde evra i smanjeni su u poređenju sa ciljevima pre pandemije za 1,904 milijarde evra. Prema procenama, od toga će iznos od 1,6 milijardi evra nastati zbog odlaganja poreskih obaveza (odlaganje prve rate ENFIA za kraj oktobra, smanjenje akontacije poreza na dohodak pravnih lica pogođenih Covid 19, više rata za porez na dohodak fizičkih i pravnih lica).

Konkretnije, u pogledu sprovođenja budžeta, u devetomesečnom periodu januar – septembar 2020. godine, deficit državnog budžeta (opšta država) je deficit od 11,265 milijardi evra, u odnosu na cilj za deficit od 1,544 milijarde evra.

Iznos neto prihoda državnog budžeta iznosio je 33,501 milijarde evra, što pokazuje pad od 4,719 milijardi evra ili 12,3% u odnosu na cilj uključen u prezentacioni izveštaj budžeta za 2020. godinu.

Ukupni prihodi državnog budžeta iznosili su 37,587 milijardi evra, što je za 4,008 milijardi evra ili 9,6% manje u odnosu na cilj.

Poreski prihodi iznosili su 31,032 milijarde evra, smanjeni za 5,454 milijarde evra ili 14,9% u poređenju sa ciljem uključenim u budžetski izveštaj za 2020. godinu.

Tačna raspodela između kategorija prihoda državnog budžeta obaviće se izdavanjem završnog biltena, pojašnjava Ministarstvo finansija.

Povrat prihoda iznosio je 4,086 milijardi evra, što je 711 miliona evra više u odnosu na cilj.

Prihodi budžeta za javne investicije (PDB) iznosili su 3,831 milijarde evra, što je za 1,158 milijardi evra više od ciljanih.

Konkretno, u septembru 2020. godine ukupan neto prihod državnog budžeta iznosio je 3,346 milijardi evra, što je za 2,419 milijardi evra manje u odnosu na mesečni cilj.

Ukupni prihodi državnog budžeta iznosili su 4.100 milijardi evra, što je manje od mesečnog cilja od 2.213 milijardi evra.

Poreski prihod iznosio je 3,942 milijarde evra, što je manje za 1,904 milijarde evra u odnosu na mesečni cilj utvrđen u Izveštaju o budžetu za 2020. godinu. Međutim, prema ažuriranim mesečnim procenama u Programu stabilnosti, poreski prihodi su smanjeni za septembar 2020. za 1,429 milijardi evra.

Nedostatak prihoda za mesec septembar od gore navedenog procenjuje se na 1,6 milijardi evra.

Povrat prihoda za septembar 2020. iznosio je 755 miliona evra, što je povećanje od 206 miliona evra u odnosu na mesečni cilj (549 miliona evra).

Prihodi Programa javnih investicija (PIP) iznosili su 23 miliona evra, što je 137 miliona evra manje od mesečnog cilja.

Rashodi državnog budžeta za period januar – septembar 2020. iznosili su 44,766 milijardi evra, što je za 5,002 milijarde evra više u odnosu na cilj.

Rashodi državnog budžeta za period januar – septembar 2020. povećani su u odnosu na odgovarajući period 2019. godine za 6,122 milijarde evra, pri čemu je najveći porast zabeležen u PIP-u, koji je pokazao povećane rashode za 4,018 milijardi evra, u poređenju sa odgovarajućim periodom prošle godine, uglavnom iz već pomenutih razloga.

Rashodi državnog budžeta u septembru 2020. iznosili su 5,035 milijardi evra, što je za 617 miliona evra više u odnosu na cilj, uglavnom zbog prekomernog izvršenja PIP-a za 529 miliona evra. / Ibna