Kipar: Izveštaji Generalnog sekretara UN objavljeni kao dokumenti Saveta bezbednosti

Kipar: Izveštaji Generalnog sekretara UN objavljeni kao dokumenti Saveta bezbednosti

Izveštaj generalnog sekretara UN Antonija Gutereša o njegovim dobrim namerama za rešenje na Kipru, broj S / 2021/5, kao i njegov izveštaj o Mirovnim snagama Ujedinjenih nacija na Kipru, UNFICYP, broj S / 2021/4, objavljeni su kao zvanični dokumenti Saveta bezbednosti.

Savet bezbednosti UN održao je u utorak ujutro konsultacije iza zatvorenih vrata o izveštaju UNFICYP-a.

Objavljivanje zvaničnog sadržaja izveštaja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u vezi sa Kiprom – obnavljanje mandata UNFICIP-a i dobrih namera za rešenje kiparskog pitanja – pokazalo je da nije došlo do promene u originalnom tekstu, propusta i grešaka zbog kojih se Nikozija bunila; ostala su otprilike onakvi kakvi su bili.

Izveštaj o obnavljanju mandata UNFICYP-a uklonio je referencu koja je postojala za doprinos Kipra, kao i grčke vlade za mirovne snagame Ujedinjenih nacija. Treba napomenuti da Turska ne nudi nikakav iznos za mirovne snage na Kipru.

Brisanje izveštaja Ujedinjenih nacija o Nikoziji ne smatra se slučajnim i povezano je sa poznatim zahtevima turske strane, koja protestuje nakon objavljivanja svakog izveštaja o Republici Kipar. To je, prema informacijama iz „Phileleftheros“, bilo jedno od pitanja koje je predsednik Anastasiadεs pokrenuo tokom svog poslednjeg sastanka sa specijalnim predstavnikom generalnog sekretara UN na Kipru, Elizabeth Spehar.

Izveštaj generalnog sekretara UN sadrži još jednu negativnu referencu kojom pokušava da „državni entitet“ dodeli statusu zajednice kiparskih Turaka. Iako su u prethodnim izveštajima generalnog sekretara Ujedinjenih nacija bilo kakva pominjanja kiparskih Grka i Maronita koji žive na okupiranim teritorijama bili pažljivi, u ovom izveštaju, i tačnije u paragrafu 30, generalni sekretar navodi da je „u skladu sa svojim zadatkom misija [UNFICYP] nastavila da sarađuje sa maronitskom i kiparskom grčkom manjinom koja živi na severu …“.

Pozivanje na postojanje „manjina“ u okupiranom delu Kipra ponovo pokreće pitanja o svrsishodnosti koja se možda krije iza pisanja ovog izveštaja. Prema međunarodnoj praksi, pozivanje na manjine odnosi se na postojanje državnog entiteta, a ne na okupiranu teritoriju.

Iako je od početka bilo izrazito odsustvo pominjanja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o nameravanom obliku rešenja kiparskog problema, ipak je izveštaj o dobrim uslugama objavljen sa preostalom prazninom.

U celom izveštaju jedine reference na federaciju nalaze se u priloženim brifing izveštajima dvojice lidera, pri čemu predsednik Anastasiades smatra to osnovom rešenja, a Ersin Tatar smatra da je kao opcija iscrpljena u 10. pasusu gde citira izjava predsednika Republike, nakon sastanka sa liderom kiparskih Turaka 3. novembra, pod pokroviteljstvom Elizabeth Spehar.

Generalni sekretar UN, pozivajući se na svoje napore da reši problem, izbegava da govori o tome šta će biti krajnji cilj. Konkretno, pozivajući se na napore da se održi neformalni sastanak, generalni sekretar UN napominje:

„Svrha ovog sastanka biće da se utvrdi da li postoji zajednički osnov za strane da pregovaraju o održivom, trajnom rešenju kiparskog problema u predvidljivom horizontu. Nameravam da pozovem stranke i garante na ovaj neformalni sastanak što je pre moguće 2021. godine. Kao što sam već mnogo puta rekao, ovaj put mora biti drugačije, a ovaj neformalni sastanak 5 + 1 pomoći će da se razjasni istinski obim sličnosti vizija i istaknite neophodne korake za napredak “.

Brifing Saveta bezbednosti

Brifing članova SB od strane specijalne predstavnice generalnog sekretara UN za Kipar, Elizabeth Spehar, trajao je nešto više od 1,5 sata kako o pitanjima očuvanja mira, tako i o raspoređivanju usluga, u prvom planu napora Antonia Guterresa i njegove savetnice Jane Holle Lute da sazovu neformalni sastanak 5 + 1, navodi kiparska novinska agencija.

Prema prvim informacijama iz diplomatskih izvora, izražena je podrška naporima generalnog sekretara da se vrati pregovaračkom procesu i široko je podržana osnova za rešenje kiparskog problema u dvozonskoj  federaciji dve zajednice.

Treba napomenuti da su Britanci ostalim stalnim članicama SB dali nacrt rezolucije o obnavljanju mandata UNFICYP-a, koji će Savet biti pozvan da usvoji 28. januara.

Pet stalnih članova započinje konsultacije o sadržaju rezolucije u sredu. Britanski nacrt ponavlja kontroverzne reference na osnovu rešenja, istovremeno pozdravljajući nameru generalnog sekretara da sazove neformalni sastanak 5 + 1. / Ibna