Četrdeset sedam od oko 1.080 kandidata za poslanike na Kosovu pravosnažnom presudom u poslednje tri godine proglašeno je krivim za krivično delo, rekao je portparol Centralne izborne komisije Kosova Valmir Elezi na konferenciji za novinare.

„15 od 28 političkih subjekata koji su se prijavili za sertifikaciju čine kandidati koji nisu u skladu sa članom 29. Zakona o opštim izborima, stav„ c “, koji predviđa da kandidat za poslanika ne može biti lice koje je proglašeno krivim za krivično delo sa pravosnažnom sudskom presudom u poslednje tri godine. Nakon prijema odgovora, kancelarija za registraciju i overu političkih partija pripremiće preporuku za odobravanje ili odbijanje overe političkih subjekata i njihovih kandidata. Ove preporuke će biti predstavljene na sastancima CIK-a“, rekao je portparol.

Elezi je dodao da u ovoj fazi CIK ne može objaviti imena kandidata koji su kršili zakon.

Dodao je da će, nakon dobijanja odgovora, Kancelarija za registraciju i sertifikaciju političkih partija pripremiti Preporuku za odobravanje ili odbijanje sertifikacije političkih subjekata i njihovih kandidata.

„Ove preporuke će biti predstavljene na sastancima CIK-a. Prema poslovnom planu koji je odobrio CIK, preporuke će biti pripremljene danas i sutra, dok će CIK donositi odluke najkasnije do 22. januara. Dalje, svaki od političkih subjekata biće obavešten o odgovorima koje smo dobili od institucija, kako bi mogli da upotpune spisak sa ostalim kandidatima, u slučaju da bilo koji kandidat ne ispunjava zakonske kriterijume. Ako politički subjekt ili kandidat nisu sertifikovani, mogu podneti žalbu Odboru za predstavke i žalbe. Slučaj se može uputiti Vrhovnom sudu u slučaju da stranka nije zadovoljna odlukom. Period za žalbu i odluku je do 31. januara. Nakon toga, 1. februara biće održano izvlačenje za mesto političkih subjekata na glasačkim listićima na ovim izborima“, rekao je predstavnik CIK-a Valmir Elezi. /ibna