Sastanak tehničkog odbora za gasovod Afrodita sa Kipra prema Egiptu zakazan za 15. septembar

Sastanak tehničkog odbora za gasovod Afrodita sa Kipra prema Egiptu zakazan za 15. septembar

Vrlo konstruktivni i visoko produktivni bili su bilateralni sastanci kiparske ministarke energije, trgovine i industrije Nataše Pileidou sa egipatskim ministrima električne i obnovljive energije Mohamedom Shakerom El-Markabijem, nafte Tarek el-Molla i trgovine Nevinom Gameom, u okviru prvog međuvladinog sastanka između Kipra i Egipta, koji je održan u subotu, 4. septembra 2021.

Kiparska ministarka je veoma zadovoljan odlukama donetim na ovim sastancima o nizu važnih politika koje se promovišu između dve zemlje i izražava uverenje da će u narednim mesecima mnoga od ovih pitanja postići veliki napredak.

Konkretno, u energetskom sektoru, ministri su se konkretno složili da ubrzaju rad Zajedničkog odbora osnovanog za sprovođenje Međuvladinog sporazuma o izgradnji podvodnog gasovoda od polja Afrodite u kiparskoj EEZ do Egipta. U tom kontekstu, sastanak relevantnih tehničkih komiteta već je zakazan za 15. septembar 2021. u Kairu, a na njemu će se ispitati različiti scenariji u pogledu kapaciteta, tehničkih specifikacija, ekonomskih aspekata i trase cevovoda.

Kipar i Egipat izrazili su svoju posvećenost daljoj promociji međunarodne organizacije „Istočnomediteranski gasni forum“ (EMGF), u kojoj dve zemlje učestvuju kao osnivači. Uz naporan rad, u godinu dana postojanja, organizacija se proširila, sada broji 8 zemalja članica i 3 člana posmatrača, uključujući Ameriku i Evropsku uniju. „Kipar tvrdi da će, uz pretpostavku predsedavanja EMGF -om od 1. januara 2022. godine, raditi u koordinaciji sa egipatskom stranom na sprovođenju zajedničkih ciljeva za efikasno korišćenje energetskih resursa zemalja članica i prelazak na zelenu energiju,” kaže Natasha Pilidou.

Jedna od najvažnijih odluka kontakata ministarke je dogovor da će u narednim mesecima biti potpisan Memorandum o razumevanju za elektroenergetsku interkonekciju Kipar-Egipat. Nataša Pileidou pozvala je egipatske ministre u zvaničnu posetu Kipru radi potpisivanja Memoranduma o razumevanju. Nakon toga, potpisivanjem trilateralnog Memoranduma o razumijevanju između Egipta, Kipra i Grčke planira se promovisati međusobna povezanost električnihsistema  tri zemlje kroz projekat „EuroAfrica Interconnector“.

Štaviše, na osnovu Sporazuma između Kipra i Egipta u oblasti električne energije i obnovljivih izvora energije dogovorena je razmena znanja u ovim oblastima, posebno o korišćenju solarnih termalnih i fotonaponskih sistema, kao i proizvodnje zelenog vodonika.

U oblasti trgovine dogovoreno je da se organizacija poslovnih foruma treba institucionalizovati u redovnim intervalima kako bi se ojačale veze između odgovarajućih poslovnih komora. Prema rečima Nataše Pileidou, cilj je povećati trgovinu uslugama i robom između dve zemlje, posebno farmaceutskim preparatima i proizvodima iz akvakulture. Dogovoreno je da se, kao prva faza, u narednih nekoliko meseci u Kairu organizuje poslovni sastanak na kojem će učestvovati kiparski i egipatski biznismeni u oblastima od zajedničkog interesa. / ibna