45% Albanaca na Kosovu se slaže sa razmenom teritorija sa Srbijom

45% Albanaca na Kosovu se slaže sa razmenom teritorija sa Srbijom

Albanian Free Press 

By Eduard Zaloshnja

Elektronsko ispitivanje javnog mnenja koje sam sproveo za časopis na engleskom jeziku, koji izlazi u Tirani, sugeriše da 45% albanskog stanovništva na Kosovu podržava teritorijalnu razmenu sa Srbijom, pod uslovom da ona prizna nezavisnost Kosova. S druge strane, 41% je protiv teritorijalnih razmena sa Srbijom, dok je 14% neodlučno.

Međutim, anketa je bila elektronska i upitnik je bio na albanskom jeziku, što znači da su samo Albanci sa Kosova koji su imali pristup internetu i društvenim mrežama mogli da učestvuju. Druge nacionalne manjine i Albanci koji nisu imali pristup internetu i društvenim medijima nisu mogli da učestvuju u njemu.

Ipak, s obzirom na široku upotrebu interneta na mobilnim telefonima od strane Albanaca koji žive na Kosovu, mogli bismo reći da rezultati istraživanja mogu poslužiti kao pokazatelj mišljenja koje postoji među albanskim stanovništvom na Kosovu.

Činjenica da albansko stanovništvo na Kosovu, koje podržava teritorijalne razmene sa Srbijom, nije veće od 50%,  bi mogla biti pravi problem za bilo kakav eventualni sporazum koji Tači i Vučić mogu potpisati. Da bi njihov sporazum bio dugoročan, trebalo bi da ga podrži više od 50% kosovskih Albanaca.

Ideja o teritorijalnim razmenama između Srbije i Kosova pokrenuta je tokom Helsinškog sastanka između Trampa i Putina. Odmah nakon ovog sastanka, Tači i Vučić su podneli predlog za korekcije granice u zamenu za zvanično priznanje Kosova od strane Srbije. Signali koje su pokrenuli Vašington i Moskva izgleda da ukazuju na to da su oni za ovaj sporazum. Ali Tači do sada nije bio veoma ubedljiv, kako za javno mnenje na Kosovu, tako i za evropske kancelarije. Kosovski Albanci, koji su protiv ideje o teritorijalnoj zameni sa Srbijom (41%), odlučni su da odbace ovaj predlog dokle god ne vide Tačija kao potpuno transparentnog i dokle god vide oklevanje među evropskim liderima.

Da bi sporazum između Vučića i Tačija imao dugoročan uspeh, neodlučni 14% treba da budu ubeđeni da nema skrivenih agendi iza ovog dogovora i da se evropski kancelarije takođe slažu sa tim.

Međutim, Tači je do danas bio veoma dvosmislen u svojim izjavama. S druge strane, oni koji odbacuju ovaj sporazum su podigli svoj glas, barem na Kosovu.

Do sada, najveći argument koji je Tači ponudio je činjenica da Vašington i Moskva podržavaju ovaj sporazum. Međutim, samo 45% albanskog stanovništva na Kosovu trenutno se slaže sa idejom da se žrtvuje deo teritorije Kosova u zamenu za priznanje iz Srbije.

Bez ubjeđivanja 14% koji su još uvijek neodlučni, Tači ne smije potpisati sporazum s predsjednikom Vučićem, bez obzira što ga je Trump pozvao da ga potpiše u Bijeloj kući.