600 000 evra za infrastrukturu u digitalnom sektoru

600 000 evra za infrastrukturu u digitalnom sektoru

Na sastanku Upravnog odbora Zapadnobalkanskog investicionog okvira, koji je održan u Berlinu, u organizaciji Evropske komisije i Federalnog ministarstva finansija Nemačke, Evropska unija je Crnoj Gori dodelila dodatnih 600 000 evra za pripremu projektne dokumentacije za projekat kojim će biti ojačana infrastruktura u digitalnom sektoru.

“Crna Gora je po prvi put podržana od strane Evropske unije u pripremi projektne dokumentacije za unapređenje infrastruktrure u digitalnom sektoru iznosom od 600.000 eura,” kaže se u saopšenju za javnost crnogorske vlade.

Projektom “Razvoj infrastrukture za širokopojasni pristup internetu”, koji je kandidovan od strane Ministarstva ekonomije, radiće se na obezbeđivanju izgradnje adekvatne infrastrukture za brz i siguran internet do svih domaćinstava, privrednih subjekata, obrazovnih institucija i zdravstvenih ustanova u cilju podrške digitalnoj transformaciji društva i ekonomije.

“U skladu sa našim razvojnim i programskim opredelenjima, fokus je dat na projekat podrške daljem razvoju broadband infrastrukture i mreža nove generacije na celokupnoj naseljenoj teritoriji Crne Gore. Ovaj cilj je prepoznat i Srednjeročnim planom rada Vlade i Programom ekonomskih reformi, a usklađen je i sa preporukama Evropske komisije,” kaže vlada.

Cilj projekta je da se, na osnovu kompletiranog procesa mapiranja infrastrukture, izvrši analiza trenutnog stanja i ispita potencijal tržišta da eliminiše postojeći infrastrukturni jaz. Na osnovu analize pripremiće se i doneti nacionalni program i plan razvoja širokopojasnog pristupa u narednom periodu. Ovim planom definisaće se i modeli finansiranja daljeg razvoja infrastrukture, koji bi se u jednom delu zasnivali i na korištenju sredstava kroz instrument pretpristupne pomoći WBIF-a.

“Svrha projekta je razvoj elektronskih komunikacija sa posebnim naglaskom na razvoj mreže novih generacija (NGN mreže) i omogućavanje „high speed broadband connectivity“ za celokupno stanovništvo na nacionalnom nivou, u skladu sa Strategijom razvoja informacionog društva 2020,” ističe vlada.

Glavni cilj projekta je povećanje dostupnosti broadband mreža nove generacije, kao osnovnog preduslova za digitalnu transformaciju, a sve u cilju ostvarivanja pristupa digitalnim robama i uslugama, iskorištavanja potencijala digitalne ekonomije, te jačanja kokurentnosti privrede i društva.