Akinci: Pitanje Kipra bilo je kao voz koji je iskočio iz šina ali je sada vraćen na tračnice

Akinci: Pitanje Kipra bilo je kao voz koji je iskočio iz šina ali je sada vraćen na tračnice

Lider kiparskih Turaka Mustafa Akinci, nakon tripartitnog sastanka lidera zajednica kiparskih Grka i kiparskih Turaka u Berlinu, koji je održan u prisustvu generalnog sekretara UN-a, Antonija Guterresa, u razgovaru sa novinarima napomenuo je da je nakon današnjeg sastanka “voz s vagonom u kojem je kiparsko pitanje sada ponovo na tračnicama; sve što je preostalo je pomeriti se i stići do stanice na kojoj se nalazi rešenje”.

Mustafa Akinci, ocenjujući izjavu generalnog sekretara UN-a, primetio je da nema otvorenih procedura; one su bile u prošlosti. „Govorimo o smislenom, pregovaračkom procesu orijentisanom na rezultate“.

Prema Akincijevim rečima, tokom sastanka su razmotrena sva pitanja i u potpunosti su procenjena. „Po mom mišljenju, ovaj sastanak predstavlja pozitivan korak koji će biti preduzet još danas“, dodao je on.

Opisujući najnovija dešavanja oko kiparske problematike, Mustafa Akinci je opisao kao voz koji je izletio sa šina. „Mislim da smo povukli voz na pravi put. Nije dovoljno da ga stavite na šine; još više, moramo zajedno raditi na tome da se kreće tako da dođe do stanice na kojoj su rešenja“.

“Generalni sekretar UN nije želeo direktno učestvovati u procesu nakon onoga koji je propao u Crans Montani”, rekao je lider kiparskih Turaka. „Pre otprilike godinu dana, on je zadužio Jane Holl Lute da radi na utvrđivanju načina i obima pregovora. Nakon toga, smatrao je neophodnim da se direktno angažuje a jedan od razloga je trenutna situacija na Istočnom Sredozemlju”, naglasio je Mustafa Akinci.

Nastavio je ističući da u regionu postoje tenzije zbog gasa i da Guterres takođe smatra da je izuzetno važno da se reši pitanje Kipra u cilju rešavanja te napetosti. U tom kontekstu, on je smatrao neophodnim da se ponovo efikasno bavi kiparskim pitanjem, tvrdi Akinci.

Lideri su, prema Akinciju, zadovoljni Guterresovim učešćem i odlučni su da nastave proces pripreme konferencije sa pet učesnika, formulisane sa 5 + UN, u saradnji sa garantorima, kako bi se utvrdio način i obim pregovora.

Akinci je u svojim izjavama istakao da bi svako sada trebalo da preuzme svoju ulogu. „Moramo preduzeti blagovremeni proces u kontekstu napora Generalnog sekretara UN-a u saradnji sa uključenim stranama i snagama garantora. U ovom procesu, verujem da zajednice, političke partije i civilno društvo na Kipru moraju biti aktivni. Žene i omladinske organizacije treba da vode računa o svojim problemima. Na ostrvu Kipru je moguće da obe zajednice krenu u novu eru u kojoj će mirno i sigurno živeti kao slobodna društva. Rešenje koje treba da bude pronađeno je federalno rešenje. Pravi vlasnici i oni koji će to ostvariti su dva naroda, dve zajednice. Što više toga usvoje, ovo rešenje pokazaće se održivijim“, prokomentarisao je vođa kiparskih Turaka.

Na pitanje da li su pronašli datum za sastanak petorke, Mustafa Akinci je odgovorio da nije razgovarano o datumu, jer propritet imaju izbori u Velikoj Britaniji u decembru i situacija o Brexitu, dok će se izbori održati i u “Turskoj Republici Severni Kipar” za 4-5 meseci. Pored toga, kako je naglasio Akinci, Grčka već nekoliko meseci ima novu vladu, a i Turska ima svoje stavove.

Zaključno, Mustafa Akinci je dodao da će generalni sekretar nastaviti razgovore i da će datum biti određen tokom priprema. / ibna