Albanija: Anketni odbor odobrio izveštaj o opozivu predsednika Mete

Albanija: Anketni odbor odobrio izveštaj o opozivu predsednika Mete

Anketni odbor albanskog Parlamenta je odobrio konačni izveštaj o opozivu predsednika Ilira Mete i podneće ga parlamentu kako bi o njemu bilo diskutovano na plenarnoj sednici.

Izveštaj parlamentarnog istražnog odbora za opoziv predsednika Ilira Mete usvojen je sa 11 glasova za, kako socijalista tako i opozicionih članova Odbora.

Prema obimnom izveštaju od više od 50 stranica, koji je pročitao Alket Hiseni, predsednik Ilir Meta počinio je ozbiljna kršenja Ustava.

„Jasno se ispostavlja da je predsednik bio uključen u partijske aktivnosti, protiv većine, što je u suprotnosti sa članom 89 Ustava, koji predviđa da predsednik ne može obavljati nijednu drugu javnu funkciju, ne može biti član stranke ili obavljati druge aktivnosti. Predsednik ne bi trebalo da vodi kampanju protiv jedne ili više političkih snaga ili da im izrazi podršku. Predsednik je dosledno pokazivao svoj javni stav prema većini. Anketni odbor smatra da predsednik nije stajao po strani i svojim stavovima izgubio funkciju faktora ravnoteže“.

Kada Konferencija predsedavajućih odobri izveštaj, izveštaj o Meti biće usvojen kao tačka na dnevnom redu parlamenta.

Anketni odbor osnovan je na zahtev 49 poslanika socijalista koji su tražili smenu Ilira Mete sa mesta predsednika Republike. Ustav predviđa da su za razrešenje predsednika Republike u parlamentu potrebna najmanje 94 glasa. U međuvremenu, Ustavni sud će imati konačnu reč da li će predsednik Meta biti smenjen ili ne. / ibna