Albanija: Banka Albanije predviđa neutralan kratkoročni efekat pandemije na inflaciju

Albanija: Banka Albanije predviđa neutralan kratkoročni efekat pandemije na inflaciju

Banka Albanije (BoA) procenjuje da će uticaj na inflaciju zbog pandemije kratkoročno biti neutralan.

Na osnovu podataka iz izveštaja o monetarnoj politici za drugi kvartal 2020. godine, Centralna banka zaključuje da se očekuje da će se inflatorni pritisci u zemlji smanjiti u kratkom roku.

Prema BoA, očekuje se da efekat opadajuće potražnje bude jači od ponude. Suprotno tome, očekuje se da će inflatorni pritisci u inostranstvu porasti, jer bi se očekivalo da devalvacija deviznih kurseva nadoknadi pad inflacije zemljama u trgovinskim partnerima Albanije.

„Međutim, nesigurnosti u ovoj proceni su velike. One su uglavnom povezane sa uticajem inflacije na istovremeno smanjenje potražnje i ponude, kao i efekat inflatornih pritisaka u inostranstvu“, naglašava Banka Albanije.

U kontekstu odgovora na pandemiju, Banka Albanije je uvela paket poreskih, monetarnih i finansijskih mera za ublažavanje kako bi minimalizovala troškove za albanske porodice, preduzeća i albanski finansijski sistem za brzi oporavak ekonomije nakon COVID-19. / ibna