Albanija: CIK donosi odluku o 16 partija i jednom inicijativnom odboru za izbore 25. aprila

Albanija: CIK donosi odluku o 16 partija i jednom inicijativnom odboru za izbore 25. aprila

Državni izborni poverenik Albanije održao je danas javni sastanak u skladu sa zakonom, radi razmatranja i odobravanja akata iz njegove nadležnosti.

Poverenik je razmatrao nacrt odluka po zahtevima 16 političkih partija i jednog inicijalnog odbora da se registruju kao izborni subjekti na parlamentarnim izborima 25. aprila 2021. godine. Nakon ispitivanja dokumenata, Poverenik je odlučio da registruje sledeće kao izborne subjekte:

Narodna stranka penzionera

Savez za Evropsku stranku za ravnopravnost i pravdu

Nacionalna konzervativna stranka Albanije

Albanska stranka radničkog pokreta

Stranka Liberalno-demokratske unije

Socijalistička partija Albanije

Socijalistički pokret za integraciju

Stranka unije ljudskih prava

Demokratska partija

Albanska republikanska stranka

Stranka demokratskog saveza

Helenska partija nacionalne manjine

Inicijativa stranke Hashtag

Socijaldemokratska partija

Stranka nacionalnog saveza

Socijaldemokratska partija

Inicijativni odbor koji će koordinirati radom na predstavljanju Iljaza Shehua kao kandidata kojeg su predložili birači u izbornoj jedinici regiona Lezhe. / ibna