Albanija: Demokratska stranka traži istragu protiv gradonačelnika Mallakastera zbog kriminala

Albanija: Demokratska stranka traži istragu protiv gradonačelnika Mallakastera zbog kriminala

Albanska demokratska stranka uputila je poziv generalnom tužiocu sa zahtevom da preispita mandat gradonačelnika Malkakastera, Ikerima Ismailaja Kareema, te tvrdi da je ovaj gradonačelnik osuđen u Grčkoj.

Tako je, nakon gradova Skadra, Vora i Vau i Dejes, Demokratska stranka je zatražila od tužilaštva da pregleda i dosje gradonačelnika Mallakastera, Kerimom Ismailajem.

Na zahtev generalnog sekretara Demokratske stranke Gazmenta Bardhija generalnom tužiocu, pojašnjava se da su grčke vlasti uhapsile i osudile Kerima Ismailaja 1999-2000, a potom ga deportovali iz Grčke.

Prema informacijama iz Demokratske stranke, Kerim Ismailaj je lažirao svoju krivičnu istoriju, jer je na „pitanja o tome da li ga je ikada policija pritvorila ili uhapsila zbog izvršenja krivičnog dela, bez obzira da li su ga pravosnažne vlasti osudile ili ne ili ako je izrečena mera izručenja iz strane države“, odgovorio je“ ne ”, navodi se u pismu koje je Demokratska stranka poslala generalnom tužiocu.

Demokratska stranka podseća da prema zakonu o krivičnom dosijeu, sakrivanje ili evidentiranje netačnih informacija predstavlja krivično delo i rezultira trenutnom zabranom kandidature ili mandata na javnoj funkciji. Demokratska stranka tvrdi da je u ovom slučaju sledeći potez njegovo smenjivanje sa dužnosti gradonačelnika i njegovo krivično gonjenje.

Demokratska stranka Albanije, u svetlu velikog javnog interesa u ovom slučaju, poziva Generalnog tužioca na brzu institucionalnu verifikaciju i reagovanje, u cilju postizanja glavne svrhe Zakona o krivičnom dosijeu – da se uklone osobe koje su počinile krivično delo a utiču na odluke građana ili utiču na izbore./ibna