Albanija: Evropski parlament rezolucijom poziva na sprovođenje izborne reforme u skladu sa preporukama OEBS/ODIHR

Albanija: Evropski parlament rezolucijom poziva na sprovođenje izborne reforme u skladu sa preporukama OEBS/ODIHR

Evropski parlament, u rezoluciji o Albaniji,  naglašava važnost realizacije mera izborne reforme kodifikovanih u julu 2020. u skladu sa preporukama OEBS-a i ODIHR-a, pozdravljajući posvećenost sprovođenju budućeg Mišljenja Venecijanske komisije o amandmanima na Izborni Kodeks usvojen u oktobru 2020.

Evropski parlament izradio je rezoluciju o Albaniji sa fokusom na predstojeće parlamentarne izbore.

Rezolucija podstiče političke lidere da neguju klimu poverenja prevazilaženjem odsustva dijaloga i izražava veliku zabrinutost zbog polarizovane političke klime i nedostatka stalne međustranačke saradnje koja i dalje koči demokratski proces.

Kroz ovu rezoluciju, EP „podseća na zajedničku odgovornost političkih snaga da pređu sa međusobnih optužbi, jednostranih odluka i bojkota na pozitivne primere u naporima za izgradnju konsenzusa, poput onih koji su doveli do sporazuma o izbornim reformama od 5. juna 2020.“

EP naglašava da će opšti izbori 25. aprila 2021. biti presudni za zemlju i konsolidaciju demokratije.

S obzirom na situaciju sa COVID-19 u Albaniji, kroz ovu rezoluciju Evropski parlament podstiče albansku vladu da prioritet stavi na mere usmerene na ublažavanje socio-ekonomskog uticaja pandemije COVID-19.

EP takođe dodaje da se „moraju preduzeti dalje mere za povećanje dijaloga i borbu protiv prodorne neformalne ekonomije“. „Naglašavamo potrebu za jačanjem socijalnih usluga i poboljšanjem pristupa socijalnim i zdravstvenim uslugama“, podvlači se u rezoluciji.

Rezolucija se takođe fokusira na pitanje pomorske granice sa Grčkom, gde kao konstruktivne ocenjuje „korake preduzete za rešavanje bilateralnih pitanja između Grčke i Albanije radi rešavanja pomorske granice u skladu sa međunarodnom pravom“.

Što se tiče članstva u EU, rezolucija pozdravlja jasnu stratešku orijentaciju i posvećenost Albanije evropskim integracijama, što se ogleda u dobrosusedskim odnosima i nastavku sprovođenja reformi vezanih za pristupanje.

Takođe podržava sazivanje prve međuvladine konferencije bez daljeg odlaganja, nakon što je Savet odobrio pregovarački okvir.

Kroz ovu rezoluciju, EP podseća da napredak pristupanja zavisi od revidirane metodologije proširenja od održivih, dubinskih i nepovratnih reformi u svim ključnim oblastima, posebno vladavine zakona i borbe protiv korupcije.

EP poziva vlasti da pojačaju napore na jačanju političkog dijaloga i funkcionisanju demokratskih institucija zemlje, istovremeno poboljšavajući klimu za pluralizam medija i civilno društvo. / ibna