Albanija: Hajnaj imenovana za šeficu Nacionalnog biroa za istrage

Albanija: Hajnaj imenovana za šeficu Nacionalnog biroa za istrage

Aida Hajnaj preuzima upravu Nacionalnog istražnog biroa (OAG) od danas, 1. septembra, a njena prva aktivnost bila je raspisivanje konkursa za izbor 60 službenika OAG.

Američka ambasada u Tirani je imenovanje Aide Hajnaj za šeficu Nacionalnog istražnog biroa pozdravila kao važnu prekretnicu u pravosuđu.

„Danas Aida Hajnaj preuzima dužnost lidera Nacionalnog istražnog biroa. Ovo je važna prekretnica, ne samo za albansko pravosuđe, već i za žene na rukovodećim položajima“, kaže se u izjavi američke ambasade u Tirani.

Američka ambasada dodaje da je „u skladu sa zahtevima albanskog zakona, Hajnaj završila program obuke kreiran posebno od strane Međunarodnog programa pomoći krivičnim istragama (ICITAP) u Albaniji, usredsređujući se na proces odabira istražitelja, iz profesionalne etike, disciplinskih postupaka, upotrebe sile i vatrenog oružja, propisa o upotrebi poligrafa, odnosa OAG sa državnom policijom i ulogom posmatrača Međunarodnog komiteta OAG.

„Čestitamo Albaniji što je učinila još jedan korak ka pravdi koju Albanci traže i zaslužuju“, zaključuje američka ambasada. / Ibna