Albanija i Frontex pokreću prvu zajedničku operaciju izvan EU

Albanija i Frontex pokreću prvu zajedničku operaciju izvan EU

Evropska agencija za graničnu i obalnu stražu, u saradnji sa albanskim vlastima, danas pokreće prvu zajedničku operaciju na teritoriji susedne zemlje koja nije članica EU. Od 22. maja, timovi Agencije će biti raspoređeni zajedno sa albanskim graničarima na granici između Grčke i Albanije kako bi ojačali upravljanje granicama i povećali bezbednost na spoljnim granicama EU, u punom dogovoru sa svim zainteresiranim zemljama. Ova operacija označava novu fazu za graničnu saradnju između EU i njenih partnera na Zapadnom Balkanu i još je jedan korak ka punoj operacionalizaciji Agencije.

Ceremonija pokretanja akcije se održava u Tirani, u Albaniji, u prisustvu Dimitrisa Avramopulosa, komesara za migracije, unutrašnje poslove i državljanstvo, Fabrice Leggeri, izvršni direktor Agencije za evropsku graničnu i obalnu stražu, Edija Rame, albanskog premijera i Sandera Lleshaja, ministra unutrašnjih poslova Albanije.

Dimitris Avramopulos, komesar za migracije, unutrašnje poslove i državljanstvo, izjavio je: „Sa prvim rasporedom evropskih timova granične i obalne straže izvan EU, otvaramo potpuno novo poglavlje u našoj saradnji u oblasti migracija i upravljanja granicama sa Albanijom i sa celim regionom zapadnog Balkana. Ovo je pravi preokret u igri i istinski istorijski korak, kojij približava ovaj region EU, radeći zajedno na koordinisan način i uz uzajamnu podršku za zajedničke izazove kao što je bolje upravljanje migracijama i zaštita naših zajedničkih granica.”

Fabrice Leggeri, izvršni direktor Evropske agencije za graničnu i obalnu stražu, rekao je: “Danas obeležavamo prekretnicu za našu agenciju i širu saradnju između Evropske unije i Albanije. Pokrećemo prvu potpuno razvijenu zajedničku operaciju van Evropske unije kako bi podržali Albaniju u graničnoj kontroli i borbi protiv prekograničnog kriminala.”

Dok Albanija ostaje krajnje odgovorna za zaštitu svojih granica, Evropska granična i obalna straža može pružiti tehničku i operativnu podršku i pomoć. Timovi za evropsku graničnu i obalnu stražu će biti u mogućnosti da podrže albanske graničare u obavljanju graničnih kontrola na graničnim prelazima, na primer, i sprečavanje neovlašćenih ulaska. Sve operacije i raspoređivanje na albanskoj granici sa Grčkom će se obaviti u punom dogovoru sa albanskim i grčkim vlastima.

Na početku rada, Agencija će rasporediti 50 oficira, 16 patrolnih automobila i 1 termo-vizualni kombi iz 12 zemalja članica EU (Austrija, Hrvatska, Češka, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Letonija, Holandija, Rumunija, Poljska i Slovenija) da podrže Albaniju u graničnoj kontroli i borbi protiv prekograničnog kriminala.

Jačanje saradnje između prioritetnih trećih zemalja i Evropske agencije za graničnu i obalnu stražu će doprineti boljem upravljanju nezakonitim migracijama, dodatno unaprediti bezbednost na spoljnim granicama EU i ojačati sposobnost Agencije da deluje u neposrednom susedstvu EU, a približava to područje EU.

Pozadina

Evropska agencija za graničnu i obalnu stražu može obavljati raspoređivanje i zajedničke operacije na teritoriji susednih zemalja koje nisu članice EU, uz prethodno zaključenje sporazuma o statusu između Evropske unije i dotične zemlje. Sporazum o statusu koji je dogovoren sa Albanijom i potpisan u oktobru 2018. godine stupio je na snagu 1. maja 2019. godine. To je prvi takav sporazum koji je postao operativan sa partnerskom zemljom Zapadnog Balkana. Slični sporazumi parafirani su sa Severnom Makedonijom (jul 2018), Srbijom (septembar 2018.), Bosnom i Hercegovinom (januar 2019.) i Crnom Gorom (februar 2019. godine) i čekaju finalizaciju. Ranije ove godine, kako je predložila Evropska komisija, Evropski parlament i Savet su se dogovorili o jačanju mandata Agencije za evropsku graničnu i obalnu stražu, dajući joj pravi ambiciozni nivo koji odgovara zajedničkim izazovima s kojima se Europa suočava u upravljanju migracijama i granice. To će omogućiti da se zajedničke operacije i raspoređivanja odvijaju u zemljama izvan neposrednog susedstva EU.