Albanija i Italija potpisale zajedničku Deklaraciju o saradnji policijskih snaga

Albanija i Italija potpisale zajedničku Deklaraciju o saradnji policijskih snaga

Generalni direktor državne policije Albanije, Ardi Veliu, i generalni direktor Javne bezbednosti italijanske policije, Franco Gabrielli, potpisali su danas izjavu o sporazumu između Generalnog direktorata državne policije Republike Albanije i Odeljenja za javnu bezbednost Italije.

Franco Gabrielli izjavio je da, sa operativnog stanovišta, ovo predstavlja još jedan važan rezultat u dugoročnoj i integrisanoj saradnji sa Albanijom, koji će omogućiti uspostavljanje stalne tehničke saradnje između dvojice policijskih lidera o strateškim pitanjima u borbi protiv organizovanog kriminala i trgovine drogom.

Ardi Veliu, generalni direktor albanske državne policije, izjavio je da bi kreiranje stalnog kontakta, na zahtev italijanskog ambasadora u Tirani Fabrizio Bucci, bilo prava platforma za razmenu novih poslovnih potreba i temeljitiji pristup različitim stvarima, nerešenim pitanja i inicijative koje treba razviti, dodajući širokom spektru alata kroz koje će se ojačati ionako odlična policijska saradnja.

Deklaracija o sporazumu skreće pažnju na odredbe sadržane u Sporazumu o saradnji između Vlade Republike Italije i Saveta ministara Republike Albanije za borbu protiv kriminala, potpisanog u Tirani 19. juna 2007. godine, koji predviđa mogućnost sporazuma o sastancima između nadležnih tela iz obe države radi provere statusa primene sporazuma, postignutih rezultata i određivanja narednih faza programa saradnje.

Dve zemlje dele dugu i istorijsku vezu koja se može zasnivati na značajnom italijanskom prisustvu u Albaniji, kvantitativno i kvalitativno kroz projekte IPA i Pameca V i kancelariju stručnjaka za bezbednost, praćenu jednako održivom operativnom aktivnošću koja je ukorenjena u stalnoj i intenzivnoj razmeni informacija, učešću u zajedničkim istraživačkim timovima i potrazi za traženim osobama. / ibna