Albanija i Kosovo izdali zajedničku deklaraciju o razvoju događaja u Preševskoj dolini

Albanija i Kosovo izdali zajedničku deklaraciju o razvoju događaja u Preševskoj dolini

Zamenik albanskog ministra za Evropu i spoljne poslove Gent Cakaj i kosovska ministarka spoljnih poslova i dijaspore Meliza Haradinaj-Stublla izrazili su u zajedničkom saopštenju duboku zabrinutost zbog procesa namernog brisanja albanskih prebivališta u Preševskoj dolini.

U izjavi su dvoje ministara naveli da brisanje albanskih adresa u Preševskoj dolini ne samo da stvara potpuno netačnu sliku demografskog sastava ovih područja i broja Albanaca u Srbiji, već krši i njihova prava i slobode , uključujući i pravo glasa.

Pored toga, ministri Cakaj i Haradinaj-Stublla pozvali su relevantne međunarodne institucije, posebno Savetodavni komitet Saveta Evrope za zaštitu manjina i Visoki komesar OEBS-a za nacionalne manjine, da pažljivo prate ovaj proces i spreče ovaj proces koji će imaju dugoročne političke, socijalne i institucionalne posledice po sve Albance koji žive u Srbiji.

„Republika Kosovo i Republika Albanija ostaju posvećene produbljivanju regionalne saradnje i duboko veruju u evropsku budućnost zapadnog Balkana u celini. Međutim, mora se naglasiti da to pre svega znači uzajamno priznavanje, jednak tretman i puno poštovanje demokratskih standarda“, zaključuje se u zajedničkoj izjavi ministara Cakaja i Haradinaja-Stublle.

Područje Preševske doline je u Republici Srbiji, gde je većina stanovnika albanskog porekla. / Ibna