Albanija: Jasno je šta Albanija treba da uradi pre prve Međuvladine konferencije

Albanija: Jasno je šta Albanija treba da uradi pre prve Međuvladine konferencije

Delegacija Evropske unije u Tirani, reagujući na interesovanje ATSH-a za put Albanije ka započinjanju razgovora o pridruživanju, saopštila je da zaključci Martovskog saveta jasno pokazuju šta Albanija treba da uradi pre prve međuvladine konferencije.

Ovo se odnosi na usvajanje izborne reforme u skladu sa preporukama OEBS-a / ODIHR-a, obezbeđivanje transparentnog finansiranja političkih stranaka i izbornih kampanja, obezbeđivanje stalne implementacije reforme pravosuđa, uključujući obezbeđenje funkcionisanja Ustavnog suda i Vrhovnog suda, uzimajući u obzir stavove Venecijanske komisije, kao i finalizaciju stvaranja struktura za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Prema delegaciji EU u Tirani, Albanija takođe mora da pojača borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u saradnji sa državama članicama EU i doneti akcioni plan za rešavanje ove situacije preporuka FATF-a (Special Financial Task Force), navodi se u izvještaju iz Delegacije EU-a u Tirani.

U zaključcima Saveta se takođe jasno vidi da rešavanje fenomena neosnovanih zahteva za azil i obezbeđivanje repatrijacije i izmena zakona o medijima, prema preporukama Venecijanske komisije, ostaju važni prioriteti.

Zaključno, Delegacija EU je primetila da zaključci Saveta takođe predviđaju da će okvir pregovora odražavati određena pitanja sa kojima će Albanija u bliskoj budućnosti morati da se suoči u okviru pregovaračkog procesa, jer u tim oblastima već rade radovi. Konačno, prema mišljenju Delegacije EU u Tirani, Evropska komisija će nastaviti da prati napredak u svim oblastima i podržaće stalne napore Albanije./ibna