Albanija: Komitet za pravna pitanja načelno odbio Zakon o funkcionerima iz doba komunizma

Albanija: Komitet za pravna pitanja načelno odbio Zakon o funkcionerima iz doba komunizma

Tokom redovnog virtuelnog sastanka, kojim je predsedavao Ulsi Manja, skupštinski Odbor za pravna pitanja, javnu upravu i ljudska prava raspravljao je o zakonu o izuzeću iz imenovanja, izbora u rukovodećim organima i javnim, državnim i političkim podelama bivših funkcionera koji su bili na dužnostima tokom perioda između 28. novembra 1944. i 08. decembra 1990.

Predlog zakona, koji je iniciralo 21 poslanika parlamentarne opozicije, predstavio je Mislim Murrizi, koji je članove odbora upoznao sa razlozima za podnošenje ove zakonske inicijative.

Kako je objasnio, 30 godina nakon perioda komunizma i na osnovu dva uzastopna zahteva Saveta Evrope za međunarodnim kažnjavanjem zločina počinjenih u totalitarnim komunističkim režimima, “bilo je vreme da Albanija donese zakon koji će nam sigurno pomoći da se odvojimo od naših komunistička prošlost”. Murrizi je dalje rekao da Albanci zaslužuju garanciju da novo pravosuđe, uspostavljeno na osnovu Reforme pravosudnog sistema, neće imati bivše istražitelje, bivše tužioce ili bivše komunističke sudije.

Poslanik vladajuće Socijalističke partije Alket Hiseni dao je pregled zakona iz ove oblasti u Albaniji od 1993. do danas, kao i međunarodne standarde iz Rezolucije br. 1096 iz 1996. Parlamentarne skupštine Saveta Evrope „o merama za uklanjanje nasleđa bivših komunističkih totalitarnih sistema“.

Pozivajući se na sadržaj, Hiseni je tvrdio da inicijativa krši Ustav, odluke Ustavnog suda, Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, kao i mišljenje iz 2009. „Amicus curiae“ br. 524 Evropske komisije za demokratiju, poznatu kao Venecijanska komisija.

Nakon iznošenja argumenata, Hiseni je u principu pozvao na odbacivanje predloga zakona i pozvao članove odbora da i načelno glasaju protiv njega.

Nakon pitanja i diskusija, odbor je načelno odbacio gore navedeni predlog zakona, a odluka će biti poslata punom domu. / ibna