Albanija među deset zemalja sa najvećim napretkom u obrazovanju i zdravstvu

Albanija među deset zemalja sa najvećim napretkom u obrazovanju i zdravstvu

Albanija je svrstana među 10 zemalja sa najvećim napretkom u pogledu zdravstva i obrazovanja, navodi se u izveštaju Svetske banke o indeksu ljudskog kapitala.

Prema izveštaju, Albanija je postigla značajna poboljšanja u kvalitetu obrazovanja tokom protekle decenije. Rezultati harmonizovanog testa povećali su se sa 397 bodova u 2010. na 434 poena u 2020. Albanija je takođe povećala očekivani broj godina školovanja. Očekuje se da će dete koje danas kreće u školu da završi za 12,9 godina školskog uzrasta do 18 godine, u poređenju sa 11,6 godina 2010. godine.

„Ova poboljšanja povezana su sa intenzivnim reformskim naporima tokom poslednje decenije u Albaniji, koji uključuju politike u vezi sa zapošljavanjem i platama nastavnika, obogaćivanje nastavnih programa usmerenih na veštine kako bi se povećao pristup na svim nivoima obrazovanja i posvetila veća pažnja obrazovanju sa isključenjima, brinući se o studentima sa manje finansijskih sredstava“, rekla je Mariam Salim, direktorka Svetske banke za Albaniju.

„Međutim, da bi se povećali ishodi učenja, mora se povećati potrošnja na obrazovanje, posebno za programe i politike koji poboljšavaju kvalitet i jednakost obrazovanja. Imajući u vidu implikacije trenutne pandemije COVID-19, politikama koje minimalizuju gubitke u učenju i obezbeđuju kontinuitet za sve studente na najpravedniji način“.

U Albaniji dete rođeno danas može da dostigne 63% produktivnosti potpuno obrazovane i dobro obrazovane osobe. Iako je ovaj pokazatelj iznad proseka zemalja sa istim ekonomskim rastom u svetu, ispod je proseka Evrope i Centralne Azije.

U međuvremenu, što se tiče zdravstvenih dostignuća, generalno su zdravstveni ishodi u regionu relativno dobri prema globalnim standardima.

Nivo nerazvijenosti dece takođe se značajno smanjio, posebno u Albaniji, Azerbejdžanu, Severnoj Makedoniji i Turskoj.

U Albaniji se stopa nerazvijenosti dece u riziku od fizičkih i mentalnih smetnji smanjila tokom ovog perioda sa 23 na 11 među 100 dece.

Postignuća u ljudskom kapitalu u Albaniji, prema izveštaju, mogu biti održiva čak i u pandemiji, uz sve veće i bolje ciljano ulaganje u obrazovanje i zdravstvo.

Ovogodišnji izveštaj uključuje desetogodišnju analizu razvoja ljudskog kapitala od 2010. do 2020. godine u 174 zemlje. / Ibna