Albanija: MUP razmatra postepeno smanjivanje restrikcija

Albanija: MUP razmatra postepeno smanjivanje restrikcija

Albanski ministar unutrašnjih poslova Sander Lleshaj rekao je da „Vlada sarađuje sa timom stručnjaka na utvrđivanju načina prelaska na drugu fazu, što znači postepeno otvaranje određenih sektora javnog i ekonomskog života, ne rizikujući dosad postignute rezultate“.

„O ovom pitanju se raspravlja, ali trend je da se utvrdi više mogućnosti za posao gde je rizik moguće kontrolisati. Generalno, građani su tačno shvatili važnost mera koje su preduzete u njihovu korist“, rekao je ministar.

Kada je u pitanju izmena Krivičnog zakona kao odgovor na pandemiju COVID-19, ministar unutrašnjih poslova Sander Lleshaj rekao je da je cilj bio da se spriječi ubistvo od strane nevidljivog agenta, aludirajući na koronavirus.

Nastavljajući, Lleshaj je primetio da smo „u neobičnoj situaciji koja nadilazi svaku vrstu mašte. Takve situacije se ne mogu rešavati na običan način. Moramo preduzeti mere koje nas vode ka zakonskim rešenjima koja su održiva u takvim situacijama. Postupili smo na regulatorni način jer nema zakonskog osnova i pod tim okolnostima moramo izgraditi nova sredstva koja nismo imali. Jednom kada počnemo sa ublažavanjem mera, moramo da pooštrimo mere protiv odstupanja“.

Lleshaj je dodao da “ako sutra, stupanjem zakona na snagu, građanin koji je nosilac virusa bude osuđen na zatvor, sigurno će pitanje zdravlja biti prioritet; mogao bi da bude pod karantinom u zatvorskim uslovima“./ ibna