Albanija: Na plenarnoj sednici diskusija o produženju vanrednog stanja

Albanija: Na plenarnoj sednici diskusija o produženju vanrednog stanja

Produženje vanrednog stanja zbog prirodnih katastrofa biće uključeno u dnevni red plenarnog zasedanja albanskog Parlamenta, zajedno sa glasanjem o devet zakona.

Skupština je započela sednicu danas u 10:00 sati, a sve mere za sprečavanje širenja korone biće pregledane, dok će se skup prenositi uživo na albanskoj televiziji.

Prema dnevnom redu razgovaraće se o produženju vanrednog stanja, kao i o nekim izmenama i dopunama relevantnih zakona, standardizaciji, zaštiti biodiverziteta, ribolovnim i pomorskim turističkim aktivnostima.

Ostale teme diskusije uključuju:

Ratifikacija albanskog sporazuma o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za finansiranje povezivanja regionalnih i lokalnih puteva u Albaniji.

Ratifikacija sporazuma o vojno-finansijskoj saradnji između Saveta ministara Republike Albanije i Vlade Republike Turske, i protokol o sprovođenju finansijske pomoći između Saveta ministara Republike Albanije i Vlada Republike Turske.

Ratifikacija Dodatnog protokola 6 uz Centralnoevropski sporazum o slobodnoj trgovini, ratifikacija Sporazuma o dodatnom zajmu između Republike Albanije i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj za finansiranje projekta obnove reke Vlores, i konačno ratifikacija sporazuma između Saveta ministara Republike Albanije i Vlade Republike Francuske u vezi sa osnivanjem i delovanjem Francuske razvojne agencije, Proparca i Ekpertise France u Albaniji./ibna