Albanija: Obnova pravosuđa uz uvođenje novih tehnologija

Albanija: Obnova pravosuđa uz uvođenje novih tehnologija

Prvi konsultativni okrugli sto o dva zakona albanskog Saveta ministara u vezi sa uspostavljanjem Tehnološko-informacionog centra za pravosudni sistem, kao i odobravanje pravila za opštu politiku države prema sistemu informacione tehnologije za pravosuđe, održan je danas.

Ministarka pravde Etilda Gjonaj naglasila je da se „ova dva važna zakona odnose na finalizaciju poslednjih akata pravnog paketa za reformu pravosuđa“.

„Imali smo preporuku, ali i zabrinutost zajedno sa Vrhovnim sudskim savetom oko uspostavljanja Tehnološkog i informacionog centra, kao i IT politike u pravosudnom sistemu“, podvukla je ona.

„Kroz ove zakone postići će se modernizacija sistema upravljanja predmetima primenom novih tehnologija, osiguravajući veću efikasnost integracijom novih sistema koji će poboljšati upravljanje i cirkulaciju dokumentacije i informacija u pravosudnom sistemu“, naglasila je Gjonaj .

„Ovo dovodi do više kvaliteta, tačnosti i profesionalnosti“, podvukla je ministarka. / ibna