Albanija: Određivanje mera prema ispunjavanju prioriteta treba biti vodič za sve institucije, smatra Balla

Albanija: Određivanje mera prema ispunjavanju prioriteta treba biti vodič za sve institucije, smatra Balla

„Evropske integracije su složeno putovanje koje zahteva koordinaciju mnogih aktera, poput Vlade, Narodne skupštine, sudstva, političkih partija, civilnog društva, pa čak i običnih građana“, rekao je potpredsednik albanskog Nacionalnog saveta za evropske integracije, Taulant Balla.

Balla je prisustvovao sastanku Saveta, gde je razgovarano o ostvarenom napretku i izazovima u okviru političkog kriterijuma, poglavlje 23, sa naglaskom na 15 tačaka Odluke Saveta Evropske unije od 25. marta 2020. godine o otvaranju pregovora.

Rekao je da je „potpuno pogrešan pristup ako verujemo da bi u tom pogledu bila dovoljna volja Vlade ili samo većine“.

„Na ovom putu moramo biti zajedno kako bismo omogućili najbrži i najbezbedniji napredak u procesu pridruživanja zemlje“, dodao je on.

Balla je rekao da je „Albanija na pragu objavljivanja izveštaja Evropske komisije i takođe donosi odluku o održavanju Prve međuvladine konferencije“.

Prema Balli, Akcioni plan za ispunjavanje prioriteta koje je Savet EU odredio u martu ove godine trebalo bi da posluži kao vodič za sve uključene institucije, koje moraju da izveštavaju Parlament o radu na završavanju preostalih zadataka.

„Veoma sam zahvalan na današnjem sastanku zbog zamaha kojim Albanija putuje ka EU. Na pragu smo objavljivanja izveštaja Evropske komisije o Albaniji i donošenja odluke o održavanju Prve međuvladine konferencije. Na ovom Savetu je da pošalje poruku da je Albanija i dalje posvećena istorijskom planu, naime onom za pridruživanje evropskoj porodici. I ovo opredeljenje mora biti praćeno snažnom svešću o izazovima koji nas očekuju i svi ovde moramo biti spremni da se sastanemo za područje koje pokrivamo”, rekao je Balla.

U skladu sa ovom opredeljenošću, Balla je rekao da danas znamo napredak postignut u poglavlju 23, koje će detaljno analizirati ministar pravde.

„Poglavlje 23, zajedno sa poglavljem 24, od posebnog su značaja i presudni su faktori u određivanju napretka jedne zemlje na evropskom putu, ako uzmemo uporednu tabelu sa drugim zemljama koje učestvuju u ovom procesu. U tom cilju, s obzirom na ulogu Nacionalnog saveta za evropske integracije (NCEI) kao najviše nacionalne savetodavne strukture za evropske integracije, težimo povećanju transparentnosti i odgovornosti u odlučivanju nadležnih institucija o kritičnim pitanjima kao što je sadašnjost“, rekao je on.

Balla je naglasio primarnu i nezamenljivu ulogu albanskog Parlamenta u praćenju aktivnosti državnih struktura u ispunjavanju obaveza procesa integracije.

„Naglasio sam i ponovio da kad god mi se pruži prilika u ovom Savetu, na istorijskom prekretnici u kojoj se nalazi država, Skupština mora preuzeti ulogu nadzora i nadgledanja drugih institucija da ispune svoje obaveze koje proističu iz procesa integracije“, rekao je.

Pored toga, Balla je naglasio da „parlament godinama služi kao most između tela uključenih u proces pristupanja i NCEI je izraz ove uloge“.

Balla je naglasio da u ovoj istorijskoj, ali takođe izazovnoj i osetljivoj fazi za državu, „treba da podstaknemo održavanje intenzivnih sastanaka u okviru NCEI ili Odbora za evropske integracije, kako bismo ispunili našu zakonsku obavezu u vezi sa procesom integracije“.

„Konvencija će nadgledati sprovođenje akcionog plana, podstičući aktivnosti državnih i nezavisnih institucija da unaprede zahteve koje je postavilo Veće kako bi se ubrzao proces pristupanja. Ovo praćenje zasnivaće se na periodičnom izveštavanju nadležnih tela za sprovođenje mera Plana“, rekao je Balla./ ibna