Albanija: Oko dve milijarde evra u zaostalim kreditima u ovom tromesečju

Albanija: Oko dve milijarde evra u zaostalim kreditima u ovom tromesečju

Guverner Banke Albanije Gent Sejko rekao je da je kašnjenje u servisiranju kredita za tekući kvartal dostiglo oko dve milijarde evra, uz trend rasta.

Kašnjenje u servisiranju kredita, rekao je, odnosi se na one koji su se suočili sa finansijskim teškoćama, ali je naglasio da su u ovom odlaganju banke bile aktivne, uzimajući u obzir gotovo 99% zahteva za izmirenje zaostalih potraživanja.

Sejko je takođe napomenuo da su banke generalno spremne da odgode dugovanje svojih klijenata, o čemu svedoči činjenica da je do sada izmireno 21.000 slučajeva dospelih kredita.

Guverner Banke Albanije rekao je da je komercijalnim bankama dozvoljeno da izmire zaostale kredite bez penala, dok se otvaranje novih računa vrši bez provizije./ibna