Albanija ostvarila napredak u pravosudnom sistemu, kaže EU

Albanija ostvarila napredak u pravosudnom sistemu, kaže EU

Jedanaesti sastanak Pododbora o pravdi, slobodi i bezbednosti između EU i Albanije održan je 24. aprila u Briselu. Predstavnici Evropske komisije i albanskih vlasti razgovarali su o najnovijim događajima u oblasti vladavine prava i osnovnih prava. Sastanku su supredsedavali Michela Matuella, šefica Odjela za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu u Generalnoj direkciji za europsku politiku susedstva i pregovore o proširenju u Europskoj komisiji (Komisija) i Sokol Dedja, zamenik ministra za Europu i spoljne poslove Albanije.

Sastanak je bio dobra prilika da se razmotri napredak koji je Albanija postigla u protekloj godini, posebno u pogledu implementacije reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije, pranja novca, organizovanog kriminala, uključujući krijumčarenje narkotika, policijsku saradnju, azil i migracije, upravljanja granicama i viznu politiku, borbu protiv terorizma kao i implementaciju osnovnih prava.

Komisija je pohvalila albanske vlasti zbog njihovog angažmana i stalnog napretka postignutog u oblasti vladavine prava, posebno u oblasti reforme pravosuđa i procesa provere, koji je postavio temelje za konsolidaciju istinski nezavisnog, nepristrasnog, profesionalnog i odgovornog pravosuđa. Naglašena je važnost dalje konsolidacije, kao i potreba za stalnim naporima u borbi protiv korupcije na svim nivoima u borbi protiv organizovanog kriminala. Komisija je potvrdila opipljive rezultate postignute na polju uzgoja i trgovine kanabisom i naglasila važnost finaliziranja uspostave Specijalne kancelarije tužilaštva za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala (SPAK). Ključno je osigurati da nedavne uspešne policijske operacije budu praćene istragama, optužnicama i konačnim presudama. Temeljna prava zahtevaju dodatne napore za delotvorno provođenje relevantnog zakonodavstva, uključujući usvajanje potrebnih podzakonskih akata, takođe u oblasti zaštite manjina. Poseban naglasak je stavljen na potrebu za sveobuhvatnom reformom imovinskih prava.

Komisija i Albanija primetile su da je, u odnosu na godinu ranije, prošle godine smanjen broj zahteva za azil koje su albanski građani podneli državama članicama EU i zemljama pridruženim Schengenu. Takođe, složili su se o važnosti nastavka konkretnih napora za rešavanje fenomena neosnovanih zahteva za azil i brzog rešavanja problema preporuke Moneyval izveštaja o borbi protiv pranja novca / finansiranja terorizma./ibna