Albanija: Parlament 9. juna glasa o opozivu predsednika

Albanija: Parlament 9. juna glasa o opozivu predsednika

Očekuje se da će albanski parlament  u sredu 9. juna glasati o izveštaju istražne komisije u kojem se poziva na smenu predsednika Ilira Mete. Odluku je danas donela konferencija predsednika koja je odobrila dnevni red za naredne tri nedelje Skupštine.

Za usvajanje izveštaja biće potrebno 94 glasa, što su socijalisti uspeli da obezbede čak i u drugim glasanjima, poput sporazuma od 5. juna ili ustavnih amandmana.

Međutim, i nakon glasanja u parlamentu, postupak zbacivanja predsednika ne može se smatrati završenim, jer će Ustavni sud na kraju odlučiti da li su kršenja Ustava koja je utvrdio parlament ozbiljna dote mere da je smena neizbežna.

Trenutno ovo telo ima 7 od 9 članova koje bi trebalo da ima. Međutim, svaka odluka ovog suda, uključujući i odluku o oceni kršenja Ustava od strane predsednika, koja je prihvaćena, zahteva podršku većine postojećih članova. Dakle, najmanje 5 od njih mora biti za smenu.

Mandat predsednika završava u julu 2022. godine a ako se desi da Ilir Meta ode pre ovog roka odlukom Ustavnog suda, to će biti prvi opoziv predsednika u ovoj državi. / Ibna