Albanija: Parlament odobrio novi zakon o azilu

Albanija: Parlament odobrio novi zakon o azilu

Delegacija Evropske unije u Albaniji i Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice u Albaniji pozdravili su u ponedeljak usvajanje novog zakona o azilu u albanskom parlamentu.

Predlog Zakona o azilu u Republici Albaniji Skupština je usvojila u ponedeljak sa 87 glasova za, 10 protiv i 6 uzdržanih.

U izjavi delegacije EU u Albaniji kaže se: „Novi zakon o azilu koji je usvojen juče približava Albaniju međunarodnim standardima i zakonu EU o važnom pitanju adekvatnog upravljanja izbeglicama i migrantima koji ulaze na albansku teritoriju“. U saopštenju se dodaje da novi zakon „obezbeđuje da tražioci azila imaju pristup postupku azila, reguliše obradu njihovih zahteva i pruža dodatne garancije za tretman ranjivih grupa među tražiocima azila – poput maloletnika bez pratnje.

Takođe jača okvir za integraciju izbeglica. Zakon takođe uvodi ubrzanu proceduru za brzu procenu zahteva za azil kada se ispune uslovi“.

Na kraju, u izjavi se napominje da su „albanske vlasti blisko sarađivale sa EU i Visokim komesarom UN-a za izbeglice na usvajanju zakona. EU i Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice nastaviće da rade sa vlastima kako bi obezbedili da predstojeći propisi i efikasno sprovođenje zakona budu u skladu sa međunarodnim standardima i standardima EU. Ovo nadgledanje je takođe suštinski deo podrške Evropskog ureda za podršku azilu (EASO) albanskim vlastima, prema Mapi puta nedavno usvojenoj od obe strane, i olakšaće ispunjavanje obaveza Albanije prema UNHCR-u“./ ibna