Albanija: Plava ekonomija jača zaposlenost i finansijske prihode

Albanija: Plava ekonomija jača zaposlenost i finansijske prihode

Tradicionalne pomorske industrije poput turizma, ribarstva, pomorskog transporta, ali i novonastale aktivnosti poput akvakulture, podvodnog turizma i još njih nekoliko predstavljaju vodene resurse koji se mogu razviti kao deo nacionalne strategije pod nazivom „Plava ekonomija“.

Svetska banka, u saradnji sa vladom Albanije i njenim institucijama, već više od godinu dana (septembar 2019. – septembar 2020.) radi na identifikovanju mogućnosti i mogućnosti koje nude plava ekonomija i razvojne alternative.

„Prioriteti u obalnom i morskom turizmu, kao i ribarstvo i akvakultura, mogu se dizajnirati za postizanje ekoloških i važnih poslovnih ciljeva, istovremeno se baveći paralelno društvenim potrebama bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da imaju koristi od usluga i pogodnosti s mora i obale,” napominje Svetska banka u svom izveštaju.

Plava ekonomija igra važnu ulogu u ekonomskom razvoju zemlje, poboljšavajući uslove života i otvaranje novih radnih mesta, istovremeno zadržavajući prirodu i upravljanje zagađenjem mora i trgovinu između različitih sektora kao što su ribarstvo, akvakultura, transport, turizam.

Plava ekonomija je koncept koji se odnosi na razvoj pomorskih ekonomskih aktivnosti na integrisan i održiv način i koji održava more zdravim.

Albanija je zemlja bogata vodnim resursima. Nalazi se na dva mora i poslednjih godina, pored turizma, razvija se i ribarstvo, koje se smatra najprofitabilnijom plavom ekonomijom. / ibna