Albanija: Plenarna sednica o izbornoj reformi, COVID-19 i naretku u pregovorima o pristupanju EU

Albanija: Plenarna sednica o izbornoj reformi, COVID-19 i naretku u pregovorima o pristupanju EU

Albanski parlament održavadanas plenarno zasedanje na čijem je početku ministar unutrašnjih poslova Sander Lleshaj, na zahtev grupe poslanika, govorio o stanju kriminala u zemlji.

Očekuje se da će parlament ponovo razmotriti izveštaj Saveta ministara o napretku procesa pridruživanja u 2019. godini, godišnji izveštaj Državnog tužioca o stanju kriminala u 2019. godini, izveštaj o godišnjem učinku Agencije za informisanje o prethodnim vladiim informativnim dokumentima za 2019. godinu

Na dnevnom redu je revizija Uredbe „O usvajanju posebnih administrativnih mera tokom perioda zaraze COVID-19“, sa izmenama i dopunama.

Takođe se očekuje da se razmotri nacrt zakona „O prelaznom i periodičnom ocenjivanju zaposlenih u Državnoj policiji, Demokratskoj straži i Službi za unutrašnje poslove i žalbe u Ministarstvu unutrašnjih poslova“.

Biće diskutovano i o predsedničkim uredbama o aktivnostima u primorskom turizmu i o snabdevanju u oblasti odbrane i bezbednosti.

Parlament će takođe ispitati nacrt odluke „O odobrenju strukture i broja zaposlenih u Kancelariji Visokog inspektorata pravde“.

Konačno, očekuje se da će parlament danas ponovo razmotriti nacrt odluke „O izmeni odluke parlamenta“, u vezi sa osnivanjem Specijalne parlamentarne komisije za sprovođenje izborne reforme, sa izmenama i dopunama./ibna