Albanija: Povećan izvoz u Grčku u prvom kvartalu ove godine

Albanija: Povećan izvoz u Grčku u prvom kvartalu ove godine

Prema izveštaju o spoljnotrgovinskoj razmeni koji je objavio Zavod za statistiku Albanije, izvoz je dostigao skoro 6 milijardi (48 miliona evra) albanskih leka (ALL), sa oko ALL 3,7 milijardi (30 miliona evra) u istom periodu godinu dana ranije.

Najveću vrednost izvoza zabeležile su grupe „minerali, goriva i električna energija“, zatim grupa „tekstil i obuća“.

Prema podacima Zavoda, uvoz robe iz Grčke u Albaniju tokom perioda januar-april iznosio je oko ALL 17,8 milijardi (14 miliona evra), kada je pre godinu dana (2020) uvezeno ALL 16,2 milijarde (13 miliona evra).

U vrednosti robe uvezene iz Grčke, glavno mesto zauzima grupa dobara „hrana, piće i duvan“ u iznosu od ALL 5 milijardi, a sledi grupa „građevinski materijali i metali“ u iznosu od ALL 2,5 milijarde, te minerali, materijali gorivo, električna energija “u iznosu od ALL 3,4 milijarde.

Pozivajući se na podatke, trgovinska razmena Albanije sa Grčkom tokom 4 meseca činila je 7,1% ukupne trgovine. / ibna