Albanija: Povećanje penzija i dodataka za 2,3%

Albanija: Povećanje penzija i dodataka za 2,3%

Albanski Savet ministara odobrio je indeksiranje penzija i nekih kategorija socijalnih davanja za 2,3%, od čega će korist imati više od 669.500 korisnika.

Ministarstvo ekonomije i finansija izdalo je saopštenje u kome napominje da ova mera, iako je usvojena u neobičnim okolnostima, predstavlja napor Vlade da udovolji ekonomskim potrebama ovih kategorija stanovništva.

Povećanja penzija i dodataka počeće da se isplaćuju već od aprila. Odluka Saveta ministara ispunjava zakonske obaveze za indeksiranje penzija usled promene indeksa cena i zasniva se na filozofiji sprovođenja politika za povećanje prihoda određenih socijalnih grupa u skladu sa odobrenom fiskalnom politikom.

Ekonomski uticaj na državni budžet je sledeći:

1,73 milijarde leka biće dodeljeno 543,500 penzionera u gradovima

214,3 miliona leka iz budžeta će biti raspodeljeno na 121 200 penzionera u ruralnim sredinama.

U budžet se dodaje 3,2 miliona leka za 2.600 slučajeva kojima se isplaćuju socijalna davanja.

10,3 miliona leka dodaje se za povećanje naknada za porodiljsko odsustvo

117,7 miliona leka predviđeno je za povećanje ranih i dopunskih penzija za vojne, policijske, rudarske, naftne i industrijske radnike.

Povećanje od 2,3% doneće korist svim osobama s invaliditetom, onima koji primaju porodične naknade, da se prevremeno penzionišu i onima koji rade na opasnim radnim mestima. / ibna