Albanija: Pozajmice za oporavak od pandemije treba usmeriti ka infrastrukturi i energetici

Albanija: Pozajmice za oporavak od pandemije treba usmeriti ka infrastrukturi i energetici

Albanska ministarka finansija i ekonomije Anila Denaj rekla je u petak da će kredit koji je garantovala albanska Vlada dovesti do oporavka privrede pogođene zdravstvenom krizom COVID-19.

Ona je takođe izjavila da je napravljena prva procena štete koju je COVID-19 naneo u prihodima, a procenjena je na 5% BDP-a.

Prema Denaj, javni dug se procenjuje na 75-80%.

Govoreći o planu oporavka, Denaj je rekla da je ulaganje u infrastrukturu i energiju glavni prioritet albanske vlade.

„Postoji strana investicija francuske kompanije u energetskom sektoru, vredna oko 150 miliona evra, za čistu obnovljivu energiju u Karavasti. Biće (investicija) za aerodrom u Vlori. Takođe će se investirati u dtuge projekte kako bi se bolje povezali gradovi i ruralna područja i kako bi se izbegle koncentracije u Tirani i Draču, ali i da bi se obezbedila jedinstvena distribucija širom Albanije kao i da bi se pomoglo da se turizam, koji je najviše pogođen pandemijom, oporavi“, rekla je Denaj.

Ministarka je rekla da će se pokrenuti politike za promovisanje pomoći malim i srednjim preduzećima.

„Kroz fiskalnu politiku koja postavlja smanjenje poreza na dobit na nulu i povećanje stope PDV-a koja će stupiti na snagu u januaru 2021. godine, omogućavamo malim preduzećima da se oporave za 10 godina. Za srednja preduzeća razvićemo medij koji će biti kombinacija grantova i garancija, kreirajući programe koji mogu biti efikasniji u pripremi, ali i u isplati koji uglavnom cilja kompanije fokusirane na automatizaciju i digitalizaciju,” rekla je ministarka.

Na pitanje o administrativnim akcijama koje se planiraju preduzeti protiv kompanija koje ignorišu mere za smanjenje širenja COVID-19, Denaj je rekla da se kompanije moraju pridržavati protokola kako bi izbegle drugo zatvaranje.

Što se tiče subvencija za „ratno vreme“, ministarka Denaj je rekla da je od prvog paketa pomoć dobilo 65.000 građana ili oko 1.000 više nego što je ranije planirano. Prosečni mesečni iznos izdvojen za ovaj paket, kako je rekla, procenjuje se na oko 1,6 milijardi leva. Što se tiče drugog paketa pomoći, koji uključuje bonus od 40.000 leva, Denaj je rekla da je planirano da ga koristi oko 176 hiljada ljudi ./ibna