Albanija: Pravoslavna crkva pozvala vernike da preduzmu mere zaštite protiv COVID-19

Albanija: Pravoslavna crkva pozvala vernike da preduzmu mere zaštite protiv COVID-19

Albanska pravoslavna autokefalna crkva je, pored ranije donesenih mera predostrožnosti  da obustavi programe veronauk za sve uzraste, kao i otkaže sve kulturne i obrazovne aktivnosti u institucijama, preduzela dodatne mere.

Prema saopštenju, Albanska crkva ponavlja potrebu da se izbegnu zagrljaji, rukovanje i bilo kakav fizički kontakt, kao i upotreba crkvenih predmeta koji mogu uticati na druge. Poštovanje svetih predmeta može se pokazati i pokazivanjem poniznosti pred njima.

Do 3. aprila 2020. godine obustavljaju se pojedini obredi bogosluženja.

Albanska pravoslavna crkva ohrabruje i poziva vernike da izvršavaju svoje verske dužnosti iz svojih domova ili da ih slušaju sa Vaskrsnog radija, Facebook stranice i veb portala Crkve.

Da se ​​izbegne gužva u prodavnici koju je Crkva otvorila za ljude u stanju socijalne potrebe, vodiće se računa da hrana bude obezbeđena. Za one koji ne mogu doći biće poslana u njihov dom.

U isto vreme, sve crkve biće otvorene tokom dana za ličnu molitvu.

Što se tiče tajne ispovesti, u saopštenju se napominje da će se nastaviti, ali se vernicima preporučuje da drže distancu prema svešteniku u skladu sa uputstvima koja su data za zaštitu od koronavirusa.

Konačno, kako je navedeno u najavi, samo će se nedeljna liturgija obavljati u svim crkvama. “Savjetujemo starijim vernicima, deci i onima koji imaju zdravstvenih problema da izbegavaju ulazak u crkvu i umesto toga slušaju misu na radiju Crkve,” zaključuje se u saopštenju./ibna