Albanija prihvatila Ugovor o ekstradiciji sa SAD

Albanija prihvatila Ugovor o ekstradiciji sa SAD

Odbor za pravna pitanja, javnu upravu i ljudska prava Albanije odobrio „Ugovor o ekstradiciji između Albanije i SAD-a“, koji je ranije odobrilo Veće ministara.

Ministarka pravde Etilda Gjonaj, u reakciji na društvenim mrežama, navodi da se, „kroz ovaj ugovor stvara novi pravni regulatorni okvir za primenu izručenja građana država potpisnica sporazuma“.

Nakon odobrenja ovog sporazuma u ​​Skupštini, biće zagarantovana najefikasnija saradnja strana u borbi protiv kriminala“, podvlači ona.

Kao nadležni odbor, Odbor za pravna pitanja, javnu upravu i ljudska prava razmotrio je danas nacrt zakona „O ratifikaciji ugovora o ekstradiciji između vlade Republike Albanije i vlade Sjedinjenih Američkih Država“.

Na sastanak komisije za predstavljanje nacrta zakona pozvan je Klajd Karameta, zamenik ministra pravde, koji se posebno fokusirao na glavne ciljeve ratifikacije sporazuma.

„Glavni ciljevi predmetnog sporazuma odnose se na stvaranje novog regulatornog okvira, u vezi sa primenom izručenja državljana država potpisnica sporazuma; obezbeđivanje najefikasnije saradnje između strana u borbi protiv kriminala; kao i uklanjanje pravnih prepreka za izručenje građana države koja to traži, za krivično gonjenje ili za izvršenje kazne u državi koja je tražila, preduzimanjem potrebnih mera za izvršenje ovog izručenja“, rekao je zamenik ministra Karameta.

Poslanica Klotilda Bushka u svojstvu izvestioca ocenila je da je inicijativa u skladu sa Ustavom i Poslovnikom o radu Skupštine i, ističući važnost ovog sporazuma, pozvala je kolege iz odbora da ga odobre. Nakon diskusija, odbor je načelno, pojedinačno i u celini odobrio predmetni nacrt zakona, prosleđujući ga na razmatranje sledećoj plenarnoj sednici Skupštine. / Ibna