Albanija: Proces izbora rukovodstva Nacionalnog istražnog biroa ulazi u završnu fazu

Albanija: Proces izbora rukovodstva Nacionalnog istražnog biroa ulazi u završnu fazu

Novo nezavisno, nepolitizovano telo SPAK-a, koje će procesuirati „nedodirljive“ Albance – a to su sadašnji i bivši najviši zvaničnici pod istragom zbog korupcije i umešanosti u kriminalne organizacije – u završnoj je fazi izbora direktora Nacionalnog biroa Istraga (BKH) za korupciju i organizovani kriminal.

U realizaciji ovog plana, albanskoj Vladi pomažu SAD, koje su podržavaju napore Albanije da transparentnim postupcim ojača vladavinu zakona.

Kako napominje Ambasada SAD u Tirani, pod pokroviteljstvom vlade SAD, selekcioni odbor SPAK je već u završnoj fazi izbora najboljeg kandidata za mesto direktora Nacionalnog istražnog biroa (BKH).

Prema zakonu o SPAK, koji je inspirisan najboljim praksama FBI-a, potencijalni kandidati moraju dokazati svoju sposobnost u širokom rasponu situacija.

Kandidati su 6. februara imali test kondicije, uključujući trčanje na 300 metara, trčanje 2,4 km i druge vežbe.

Nakon ovog ispita, 10. februara, kandidati su polagali pismeni ispit kako bi bile proverene sposobnosti pisanja i intelektualna sposobnost za rešavanje problema.

Rezultati testa dodaju se u rezime i utvrdiće se šest najboljih kandidata koji će proći u završne faze: poligrafski test i završni razgovor.

Ovaj transparentan i objektivan proces je, prema albanskoj Vladi, još jedan korak ka uspostavljanju visoko moralnog, transparentnog i profesionalnog sistema pravosuđa koji građani zaslužuju./ibna