Albanija: Rama poziva na regionalnu posvećenost Zajedničkoj digitalnoj agendi na Zapadom Balkanu

Albanija: Rama poziva na regionalnu posvećenost Zajedničkoj digitalnoj agendi na Zapadom Balkanu

Albanija je domaćin ministarskog sastanka o digitalnom društvu na Zapadnom Balkanu koji predstgavlja završnicu Trećeg digitalnog samita.

Pozdravljajući rad ovog samita, albanski premijer Edi Rama rekao je da je „ovo inicijativa sprovedena u okviru Berlinskog procesa i Višegodišnjeg akcionog plana za regionalni ekonomski prostor (MAP REA) za Zapadni Balkan“.

Albanski premijer pozvao je na regionalnu posvećenost zajedničkoj digitalnoj agendi, u skladu sa najboljom praksom jedinstvenog digitalnog tržišta EU, kako bi se građanima i preduzećima Zapadnog Balkana pružilo više mogućnosti i olakšica.

„U ovo vreme i ovih dana postalo je vrlo jasno da ovaj digitalni samit nije samo konferencija poput svih ostalih i ništa drugo nego događaj u našem kalendaru, već je deo tekućeg procesa koji se fokusira na međusobnu povezanost između građana naših zemalja“, rekao je Rama.

Naglasio je da „sada dok razgovaramo, na mnogo načina svedočimo ključnim trenucima za svoju budućnost, ali nema sumnje da je digitalni aspekt apsolutno jedan od ključnih parametara na našem putu napred“.

„Digitalno društvo predstavlja najveći izazov ovog veka, ali i najveće sredstvo za stvaranje okruženja u kojem ljudi mogu živeti u drugačijem prostoru slobode, odgovornosti i jednakosti. Zahvalan sam nemačkoj vladi što je izrazila spremnost da pomogne ovom samitu kako u pripremnoj fazi, tako i tokom radnih sednica. Mnogo će stvari nastati kao rezultat obaveza preuzetih u ovom slučaju, posebno dva memoranduma o razumevanju koje treba potpisati; jedan za 5G digitalnu transformaciju regiona i drugi za međusobno povezivanje regiona sa pouzdanim uslugama na Zapadnom Balkanu“, rekao je Rama.

Rama je primetio da „ovo nisu samo dva memoranduma o razumevanju, već su to dve velike obaveze za sve nas koje u velikoj meri određuju našu zajedničku budućnost“.

Kako je rekao, „digitalna saradnja je sastavni deo paketa Berlinskog procesa“.

„Nakon najave digitalne agende EU i u kontekstu pandemije, čini se da je ova saradnja još važnija i vitalnija za sve nas. Oba ova digitalna samita deo su Berlinskog procesa i pomažu u smanjenju podela na Zapadnom Balkanu, kao i jačanju naših veza kako bi se zadovoljili standardi EU, ne samo pojedinačno već i kolektivno, kako bi ove zemlje počele da sprovode četiri evropske slobode čak i pre nego što postanu članice EU“, dodao je Rama.

„Nema sumnje da imamo mnogo problema koje treba rešiti, ali apsolutno je jasno da su zemlje Zapadnog Balkana prihvatile ovaj izazov i rade na tome da što pozitivnije utiču na zajedničku viziju na pojedinačnom nivou za primenu jedinstvenog tržišta u regionu, uprkos razumljivim poteškoćama“, rekao je Rama.

Dodao je da to nije bilo lako, ali danas postoji čvrst dogovor o šengenskom prostoru i to je bilo veliko dostignuće. „Završetak procesa ukidanja tarifa za roming trebalo bi da bude deo našeg cilja i na čemu bismo trebali raditi svakodnevno. Ono što se dogodilo sa postepenom promenom tarifa rominga i regulacijom tržišta rominga mobilne telefonije predstavlja dokaz šta možemo i treba da radimo“, rekao je Rama.

Premijer je naglasio da „ništa nas ne sprečava da ovaj deo Evrope pretvorimo u centar digitalnih usluga i elektronske infrastrukture“.

„Na osnovu memoranduma o razumevanju za 5G mrežu, možemo brzo da napredujemo. Koordinacija primene čiste i sigurne 5G tehnologije, kao i priprema međuregionalnih sporazuma kao neophodnog razmatranja za konsolidaciju licenci, biće veoma veliki korak“, rekao je Rama.

Premijer se takođe fokusirao na digitalnu revoluciju u Albaniji, za koju je izjavio da je „Albanija uložila mnogo i sa velikim intenzitetom da bi prošla kroz još jedno doba u pogledu digitalnih usluga za građane“.

„Do kraja ove godine 95% državnih usluga biće besplatno na mreži. Svaki građanin će imati koristi od ovih usluga tako što će uštedeti vreme, odlaganja i značajan iznosa novca koji je do sada davao. Ne usuđujem se da pretpostavim šta smo mogli učiniti da nas je pandemija pogodila u neko drugo vreme, bez mogućnosti da građanima omogućimo pristup Internetu putem e-Albanije”, rekao je Rama. / ibna