Albanija: Reakcije opozicije na grčku odluku o proširenju obalne zone na 12 nautičkih milja

Albanija: Reakcije opozicije na grčku odluku o proširenju obalne zone na 12 nautičkih milja

Demokratska partija Albanije (DP) snažno je reagovala izrazivši zabrinutost zbog razvoja događaja vezanog za napredak sporazuma o razgraničenju morskih područja između Republike Albanije i Republike Grčke.

U izjavi koju je izdala pres služba, DP je izrazila zabrinutost zbog ćutanja Vlade i nedostatka transparentnosti u pogledu najnovijih dešavanja u vezi sa uredbom o proširenju grčkih teritorijalnih voda.

„Suočeni sa situacijom kada je Helenska Republika proglasila proširenje svojih teritorijalnih voda do 12 milja, apsolutno je legalno da svaki albanski građanin postavlja ova pitanja Vladi“, navodi se u izjavi Demokratske stranke postavljajući pitanja Vlada.

„Zašto nema transparentnosti u pregovorima o demarkaciji morskih granica, iako su pregovori sa Grčkom o tome započeti 2013. godine? Koji su elementi o kojima je pregovarano, šta je dogovoreno, a šta nije dogovoreno? Da li je ikada u tim pregovorima razgovarano o ideji da će grčka vlada „proširiti svoje teritorijalne vode sa 6 na 12 milja?“ Ako je odgovor da, kakav je stav albanske Vlade po ovom pitanju? “, pominje se u izjavi DP.

Stranka takođe postavlja pitanje: „Da li je ovo proširenje teritorijalnih voda na 12 nm sa grčke strane stavilo Albaniju u nepovoljniju pregovaračku poziciju? Da li je albanska Vlada analizirala pravne i druge posledice ovog proširenja o kojima se već dugo izveštava u medijima? Ako ovo Albaniju dovede u nepovoljniji položaj, albanska Vlada bi trebalo da izrazi rezerve prema ovom proširenju, kao i drugim aspektima koji pogoršavaju položaj Albanije“.

Albanski premijer Edi Rama reagovao je na najavu Demokratske partije nazvavši je nacionalnim folklorom albanske politike bez granica.

Edi Rama je takođe objavio dokumente iz 1990. godine gde je dokazano da je Albanija potvrdila ono što Grčka danas radi i to danas važi u registru Ujedinjenih nacija.

Živimo u 21. veku i u sred Evrope, gde bilo koja posebna vlast ne može ni tajno ni otvoreno da „prodaje“ i „kupuje“ mora i zemlje! „To se može dogoditi samo u blatu korupcije i neznanja, gde blato Albanije pronalazi trg za svoje savršenstvo!“ istakao je Rama.

„Pravo od 12 milja ostvaruje se tamo gde je to moguće, a ne tamo gde nije moguće, kao što je slučaj na području gde će liniju razdvajanja odlučiti sud! Grčka je to sprovodila nedavno, kao i Albanija od 1990!“ rekao je Rama.

„Blato nacionalnog folklora albanske politike bez granica, bez znanja i vere, izlilo se natrag u digitalni okean velikom klevetom o „prodaji mora“ Grčkoj! U ovu krajnju glupost za sitnu političku korist mogu da veruju samo oni koji ne žele da čuju ili razumeju!“ nastavio je Rama.

„Evo dokumenata iz 1990. godine, kada je Albanija potvrdila ono što je Grčka danas uradila i što važi ceo dan danas u registru UN! Ni grčka strana tada nije imala šta da ospori, niti danas imamo šta da osporimo oko odluke Grčke! Ostavite blato u njegovom blatu!“, zaključio je Edi Rama. / Ibna