Albanija: Reforma pravosuđa će napraviti promene u svim institucijama, kaže Gjonaj

Albanija: Reforma pravosuđa će napraviti promene u svim institucijama, kaže Gjonaj

Ministarka pravde Albanije Etilda Gjonaj izjavila je u televizijskom intervjuu da je „reforma pravosuđa sistem koji je u potpunosti promenio celokupnu arhitekturu svojih institucija i da će, kao sve što kreće od mule, biti potrebno vremena da građani osete opipljive rezultate”.

Gjonaj je rekla da već postoje neki rezultati “jer je ranije sudije i tužioce postavljala politika, a takvih sudija u tužilaca više neće biti. Ne samo da je plan napredovanja za sudije doživeo potpunu obnovu, nego su je dobile i disciplinske procedure, uključujući revizije koje su prethodno izvršene u skladu sa zakonom ovlašćenjima od strane ministara pravde. Ministar pravde danas nema ovlašćenje da vrši reviziju sudija i tužilaca, jer je Reforma pravosuđa stvorila novu instituciju nezavisnu od politike, a to je Visoki inspektor pravde”.

Ministarka je naglasila da „mnogi mogu reći da još uvek ne vide rezultate reforme pravosuđa, ali su glavni stubovi novog pravosudnog sistema postavljeni. Imamo dve institucije vladavine prava koje su potpuno neovisne od politike, kao što su Vrhovno veće tužilaca (KLP) i Vrhovno sudsko veće (KLGJ), koje su završile svoje postupke u skladu sa preporukama i prioritet su za pravosuđe“.

Ona je istakla da je „KLP sproveo postupak verifikacije za tužioce Specijalne strukture za borbu protiv korupcije (SPAK) i danas SPAK deluje više od godinu dana. Imamo imenovanje tri sudije Vrhovnog suda prema potpuno novoj formuli koju je ratifikovao Vrhovni sudski savet koji nadgleda slučajeve koji čekaju dugi niz godina“.

Gjonaj je takođe rekla da, „imamo proces koji se nije dogodio ni u jednoj drugoj zemlji na svetu, proces revizije koji je dao odličan rezultat, što se možda i nije očekivalo sa današnjim podacima, ali shvatili smo koliko je bio truo sistem pravosuđa, sa korumpiranim ili sudijama i tužiocima bez integriteta“.

„Ne mogu generalizovati čitav pravosudni sistem sa sudijama i tužiocima koji imaju problema sa integritetom, jer postoje sudije i tužioci sa integritetom i oni rade samo u službi građana. Međutim, sav ovaj problem se odnosio na korupciju, a zatim i na političke intervencije, što je u pogledu zakonodavstva i uticaja dovelo do toga da danas možemo uživati u rezultatima reforme pravosuđa. Postoje stvarni problemi u vezi sa Vrhovnim i Ustavnim sudom, ali danas imamo državnog tužioca izabranog po novoj formuli, potpuno nezavisnog od politike. Danas postoji decentralizacija tužilaštva, gde je tužilac zadužen za svoje poslove. Stoga, postoji niz rezultata koje je reforma pravosuđa postigla postavljanjem posebnih uprava u središte promocije celokupnog pravosudnog sistema“, rekla je Gjonaj. / Ibna