Albanija: REforma pravosuđa se mora nastaviti još odlučnije

Albanija: REforma pravosuđa se mora nastaviti još odlučnije

Direktor za Zapadni Balkan pri Evropskoj komisiji i predsedavajuća Međunarodne operacije za monitoring(IMO) Genoveva Ruiz Calavera izjavila je da se reforma pravosuđa mora nastaviti odlučnije nego ikad ranije.

„Nakon godina napornog rada na izgradnji čvrstih temelja za nezavisno, odgovorno i zaista nepristrasno pravosuđe u Albaniji, postoji samo jedan način da se obezbedi puna primena reforme pravosuđa u Albaniji: kretanje napred, u korist albanskih građana!“, navodi se u izjavi objavljenoj na web stranici Delegacije EU u Albaniji.

Reformu je, kaže Calaversa, jednoglasno usvojio albanski Parlament uz saglasnost svih političkih snaga. Od početka je bilo jasno da je to teška reforma, da će uticati na neke interese i da će, zbog svoje složenosti, trebati vremena pre nego što donese rezultate. Ipak, svi su prepoznali da je ova reforma veoma potrebna i takođe su znali da je ona od suštinskog značaja za budućnost Albanije.

U trenutnoj ključnoj fazi za napredak zemlje na putu evropskih integracija, ova reforma ne sme da se potkopava raznim napadima. Ovo nije vreme da se uništi reforma i njena dosadašnja dostignuća, poput uspostavljanja novih pravosudnih institucija, koje već neko vreme dobro funkcionišu. Proces provere i dalje kontinuirano napreduje, uprkos uticaju pandemije COVID-19 na saslušanja. Poslednje imenovanje tri nova člana Višeg suda omogućilo je sudu da postigne potrebni kvorum za početak obnavljanja svojih glavnih funkcija. Nova specijalizovana tela za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala su počela da deluju. Visoki tužilački savet izabrao je ovog meseca tri dodatna tužioca Specijalnog tužilaštva, popunjavajući 12 od postojećih 15 mesta. Ovi važni rezultati moraju se priznati, sačuvati i nadograditi.

Prema Calaversi, trenutna istraga u slučaju jednog od članova Žalbenog veća i naknadna suspenzija sa funkcije ne bi trebalo da budu izgovor za napad na reformu pravosuđa – više bi trebalo da se posmatra kao najkonkretniji dokaz da je sistem je započeo efikasno funkcionisanje.

U vezi sa ovim slučajem, međunarodni posmatrači raspoređeni od strane Međunarodne operacije za maonitoring su nadgledali izbor članova kontrolnih tela, u potpunosti poštujući njihove ustavne i zakonske obaveze, na osnovu informacija koje su im stavljene na raspolaganje u rokovima predviđenim zakonom. Međunarodni tim za monitoring ukazala je osobama koje su podnele optužbe koje mogu imati krivični značaj, da ih je potrebno uputiti nadležnim pravosudnim organima u Albaniji. I upravo se to dogodilo u ovom slučaju.

Bez prejudiciranja konačnog ishoda ove istrage i praćenja na Sudu, upravo se u ovim teškim slučajevima testira nezavisni pravosudni sistem koji pokazuje da niko nije iznad zakona, čak ni članovi kontrolnih tela. To je istinska zasluga i dodana vrednost funkcionalnog pravosuđa u demokratskom društvu zasnovanom na vladavini zakona, što potvrđuje da građani sada imaju odgovarajuće strukture da bi optužbe za korupciju ili nedolično ponašanje mogli biti pravilno istraženi.

Predstojeći meseci će biti ključni u kontekstu otvaranja pregovora o pridruživanju EU i ključna će biti stalna primena reforme pravosuđa. I to se ne odnosi samo na izvršavanje tehničkog posla, već i na političku posvećenost. Zbog toga svi akteri u Albaniji moraju nastaviti da garantuju potrebne političke uslove da se reforma nesmetano odvija. Nema osnova za stavljanje u pitanje osnove procesa reformi, koliko god teške i, da, ponekad mogu biti izazovne.

Jasna i konkretna dostignuća u sprovođenju reforme pravosuđa moraju se nastaviti sada sa više odlučnosti i posvećenosti nego ikad.

„Ovo su odlučujuća vremena za unapređenje evropskih težnji Albanije i njenih građana. EU je čvrsto opredeljena da podrži ovaj proces kako bi narod Albanije mogao da ima koristi od reforme i da se ponosi svojim postignućima, dok zemlja napreduje na svom putu evropske integracije“, kaže Calavera./ibna