Albanija: Sastanak Saveta za stabilizaciju i pridruživanje zakazan za 1. mart

Albanija: Sastanak Saveta za stabilizaciju i pridruživanje zakazan za 1. mart

Jedanaesti sastanak Saveta za stabilizaciju i pridruživanje EU-Albanija održaće se 1. marta.

Savet za stabilizaciju i pridruživanje razgovaraće o odnosima u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja i fokusiraće se na pretpristupnu strategiju, posebno u svetlu kriterijuma za članstvo (politički kriterijumi, ekonomski kriterijumi, pravna tekovina EU, ekonomska saradnja ). Učesnici će takođe razmotriti napredak rada na primeni Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Takođe će biti razmenjena mišljenja o razvoju događaja na zapadnom Balkanu i drugim međunarodnim pitanjima od zajedničkog interesa. / Ibna